Strážce zahrady

Dotace z EU

V době letních prázdnin 2009 započala z dotace ROP rekonstrukce interiéru mateřské školy s názvem

„Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření“
(číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01615)

Aktuální informace o průběhu realizace projektu (co konkrétního pro Vaše děti děláme)

 

Cíle projektu:

  • Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.
  • Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin  k informacím.
  • Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.
  • Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.
  • Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělání.

Součástí realizace projektu je specializovaný vzdělávací program „V souladu s přírodou – Indiánská osada“ ve spolupráci s partnery projektu Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň a 28. základní školou Plzeň.

ROP

Další informace:
Aktuální dokument "Projekt ROP 2010" (DOC) naleznete v kategorii Dokumenty

Průběh realizace projektu ROP

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail