Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy
je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského
obvodu Plzeň 4

Vážení rodiče,

informace o akcích sledujte na https://ms6.plzen.eu/akce-skoly/co-nas-ceka/co-nas-ceka.aspx - termíny aktivit připravovaných do června 2023 budou zveřejněny po pololetní poradě (na začátku února)

potvrzení o "školkovném" si můžete vyzvedávat kdykoliv v provozní době školy

Vážení rodiče,
v sekci Informace pro rodiče naleznete odkaz na distanční vzdělávání, který zveřejňuje město Plzeň a naše škola na něj taktéž přispívá svými nápady.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail