Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy
je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského
obvodu Plzeň 4


 Zveme všechny rodiče s dětmi, kteří se chystají k zápisu do naší školy...
...k nám na
Den otevřené zahrady a Den otevřených dveří

Zápisy k předškolnímu vzdělávání (sběr žádostí) na školní rok 2024/2025 do naší školy se budou konat ve dnech
6. 5. 2024 v době od 8:15 h. do 11:45 h.
7. 5. 2024 v době od 8:15 h. do 11:45 h.

v kanceláři ředitelky školy.
S sebou přineste rodný list dítěte, potvrzení o povinném očkování dítěte (originál) a vyjádření lékaře (na žádosti), občanský průkaz zák. zástupce, kartičku pojištěnce dítěte.

Všechny důležité informace včetně postupu při vyplňování Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a všech dalších kroků se dozvíte po rozkliknutí následujícího odkazu

https://mszapis.plzen-edu.cz/
V případě nejasností, nebo potřeby dalších informací kontaktujte ředitelku školy
na tel. č. 727 979 189.

 Vážení rodiče,
pokud budete doručovat žádost do MŠ datovou zprávou prostřednictvím datové schránky školy,
nezapomeňte
provést konverzi dokumentu - originálu potvrzení lékaře o očkování dítěte – z listinné podoby do dokumentu v datové zprávě s připojenou doložkou o provedení konverze.
Konverzi dokumentů zajišťují kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena logem Czech Point. Podle školského zákona je doložení očkování dítěte podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ (vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním) a je podkladem pro vydání rozhodnutí o přijetí. Z tohoto důvodu se dokládá originálem potvrzení v listinné podobě nebo jeho výstupem po autorizované konverzi.

 

 

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail