Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

 

   

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy
je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského
obvodu Plzeň 4

 

 
Opékání chlebového těsta a setkání na školní zahradě
27.9.2022 od 15:30hodin
nalákáme naše čichové a chuťové buňky vůní pečeného chleba a vuřtů a strávíme hezké
odpoledne

 Táborák s Klubíčkem « Život na Praze 14

 

 

 

Vážení rodiče,

v sekci Informace pro rodiče naleznete odkaz na distanční vzdělávání, který zveřejňuje město Plzeň a naše škola na něj taktéž přispívá svými nápady.

 

 

 

 

 

 


  

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail