Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

 

Informace k zápisům do mateřských škol na školní rok 2021/2022 si můžete přečíst na: https://mszapis.plzen-edu.cz/prijimaci-rizeni 
Konkrétní upřesnění informací k zápisům v naší škole a kritéria přijímacího řízení.

 

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy
je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského
obvodu Plzeň 4

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 se budou vracet do mateřských škol předškoláci s povinným předškolním vzděláváním a škola také zajistí péči o dítě rodičům vybraných profesí, pokud o docházku svého dítěte projeví zájem.
Rodičům předškoláků budou během dneška zaslány konkrétní informace k nástupu dítěte a provozu naší školy. Poté budou moci ještě zítra konzultovat některé informace s třídními učitelkami. 
Rodiče následujících profesí - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání, pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a okresních správ SZ, zaměstnanci finanční správy ČR - žádáme, aby v případě zájmu o docházku svého dítěte kontaktovali ředitelku školy (e-mailem, telefonicky).

                                                                                                    Děkujeme za spolupráci 

Upozorňujeme všechny příznivce přírody, že můžou právě v těchto dnech pozorovat hnízdění sýkorek v budce na naší túji a sledovat život ptačí rodinky.

Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že naše kamínková stopovačka už skončila, ale děti (alespoň podle ohlasů) velmi bavila, připravili jsme pro vás ještě další důvod udělat si třeba o víkendu (nebo i kdykoliv jindy do konce dubna) procházku do Lobezkého parku. Zatoulali se nám tam dva "stromovousové" (starší děti už je budou znát) - pokud se vám je podaří najít (vypadají nenápadně, skoro jako větvička, či kus stromu, ale každý má nějaké výrazné poznávací znamení) a doma namalovat (jednoho nebo i oba dva), můžete nám poslat, nebo přinést do školky (ti, co už od pondělí přijdou) jejich obrázek.

                                              Snad vás pátrání po stromovousech bude bavit

Zatím se můžete potěšit pohledem na to, co nového vzniká na naší školní zahradě. Snad vše co nejdříve budeme moct užívat společně. 

 

Žádáme rodiče, kontrolujte svou e-mailovou schránku a sledujte aktualizované informace v kategorii informace pro rodiče (zde naleznete také materiály k distančnímu vzdělávání dětí), případně v dokumentech

v případě, že si nejste jistí, jak postupovat, když dítě, nebo některý rodinný příslušník vykazuje známky infekčního onemocnění, prohlédněte si informační leták.

I v letošním školním roce s námi můžete v přímém přenosu sledovat "zázraky přírody" přenášené z chytré ptačí budky z naší školní zahrady. Pokud budete mít chuť si s dětmi o tom, co se v budce děje, povídat a třeba nakreslit i nějaké obrázky (starší děti vytvořit i deník z průběhu hnízdění), můžete vaše výtvory přinést do konce května do naší školy a my všechny dětské práce vystavíme jako součást oslav Dne dětí na naší zahradě a vyhodnotíme. 

Sledujte od března na www.ptacionline.cz(nebo denně přímo v budově školy) a nechte se okouzlit možností pohledu do domova sýkorek a dozvědět se tak o nich mnohem více, než co jste se kdy naučili ve škole. Ve školním roce 2018/2019 máme štěstí, že hnízdění sýkorek můžeme sledovat v přímém přenosu ještě jednou - v budce probíhá tzv. "druhé hnízdění". Podpořme děti v zájmu o dění kolem sebe.                    

  •  Směrnici k vyzvedávání dětí z MŠ naleznete zde. 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Usnesení vlády a informace jak si tuto péči zajistit, koho se přesně týká a jaké školy tuto péči zajišťují v Plzni i celém kraji naleznete zde

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení zákonným zástupcům dětí pro čerpání OČR. Informace o postupu pro čerpání OČR najdete na:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail