Strážce zahrady

Co nás čeká

ZÁŘÍ 2018

10. 9.   Divadélko Nána v mateřské škole " Ovčí pohádka "
dopoledne děti z Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy zhlédnou v mateřské škole divadelní představení.

18. 9.   Z důvodu konání třídních schůzek na ZŠ se třídní schůzky na naší škole přesouvají na úterý 18.9.
zveme všechny rodiče od 16:00 hodin na třídních schůzky, které se budou konat ve třídě, kam jejich dítě chodí
rodiče se dozvědí všechny důležité informace k organizaci vzdělávání a provozu školy, obsahu vzdělávání a konkrétních požadavcích na docházku dítěte, způsobu omlouvání, provozní době školy, seznámí se s ŠVP PV a školním řádem a další dokumentací školy
mohou si připravit dotazy k docházce jejich dítěte do MŠ, poskytnou škole aktuální kontaktní údaje

26.9. Dopravní hřiště za účasti Městské policie 
dopoledne pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti  Městské policie. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu, se značkami i pravidly při jízdě, nebo přecházení silnice a procvičí si správné chování na silnici .

ŘÍJEN

9.10. Návštěva pana Vobruby z plzeňské ZOO
dopoledne do mateřské školy přijde pan Vobruba z plzeňské ZOO. Děti se dozvědí různé informace o životě zvířat v ZOO i v přírodě. Pro všechny děti z  Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové i Sluníčkové třídy.

9. 10.  OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST 
zveme všechny děti, rodiče i veřejnost na společné odpolední setkání, společné posezení u ohně, opékání špekáčků, chlebového těsta a aktivity na dopravím hřišti
akce se koná od 16:00 h. na školní zahradě, špekáčky si přineste s sebou

12.10. Divadlo Alfa - pohádka " Honza, Honza? Honza!  "
dopolední představení v divadle Alfa pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy

17.10. Ametyst - dílny " Tvoříme knihu stromů "
dílny na školní zahradě, kde se děti dozvědí k čemu jsou stromu listy a proč na podzim padají, seznámí se s běžnými druhy stromů a vytvoří si o nich vlastní knihu. Akce pro děti ze Sluníčkové třídy.

18.10. Ametyst - dílny " Tvoříme knihu stromů "
dílny na školní zahradě, kde se děti dozvědí k čemu jsou stromu listy a proč na podzim padají, seznámí se s běžnými druhy stromů a vytvoří si o nich vlastní knihu. Akce pro děti ze Srdíčkové třídy.

22. 10.  Divadélko Nána v mateřské škole " Andělská pohádka  "
dopoledne děti z Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy zhlédnou v mateřské škole divadelní představení.

22.10. Logopedická despitáž řečových problémů u dětí 
dopoledne pro děti ze Srdíčkové, Sluníčkové a Kvítečkové třídy

23.10 Beseda s logopedem v MŠ
Beseda začíná v 16: hodin. Program besedy - úvod o komunikaci, vývoj řeči, poruchy a vady řeči, obtíže v předškolním věku, role rodiny, správné mluvení ( artikulace, vyjadřování ), diskuse, zkušenosti, dotazy.

31.10. Dopravní hřiště za účasti Městské policie  ( dle počasí )
dopoledne pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti  Městské policie. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu, se značkami i pravidly při jízdě, nebo přecházení silnice a procvičí si správné chování na silnici .

29. a 30.10. Podzimní prázdniny na ZŠ

LISTOPAD

7.11. Divadlo Alfa - pohádka " Kolíbá se velryba "
dopolední představení pro děti z Kvítečkové třídy

15.11. Techmania Plzeň - Planetárium
Prohlídka expozic + 3D projekce, pro děti ze Srdíčkové třídy.

20.11. Beseda s ředitelkou 28. základní školy Plzeň v MŠ
Beseda začíná v 16:00 hodin. Program - co znamená pojem školní zralost, jak připravit dítě k nástupu do základní školy, informace o škole, zápisech, zohledňování SVP, možnosti podpory a rozvíjení dítěte, dotazy. 

21.11. Velké divadlo ( DJKT )
Pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy je připravena prohlídka historické budovy DJKT ( Staré divadlo ) s herci, hraní na divadlo na jevišti, návštěva maskérny a sborového sálu. Program začíná v 9:00 hodin.

26.11. Správné čištění zubů
dopoledne navštíví naši mateřskou školu studentka Lékařské fakulty s programem správného čištění zubů. Pro děti z Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy.

28.11. Návštěva herců z divadla JKT
Hodinový program s herci DJKT pro děti ze Srdíčkové, Sluníčkové třídy a Kvítečkové třídy

30.11. Vánoční fotografování
Pro děti z Motýlkové, Sluníčkové, Srdíčkové a Kvítečkové třídy

PROSINEC

5. 12.  Zimní návštěva ZOO
Na Mikuláše se vypravíme do ZOO, abychom i zvířátkům přivezli nadílku v podobě starého pečiva, ovoce a zeleniny. Budeme se těšit na poznání, jak živočichové v ZOO tráví zimní období

11. 12.  VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče od 16:00hodin  ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček. Pro děti z Motýlkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy.

13.12. Divadelní představení " Papageno v kouzelném lese "  -  DJKT MALÁ SCÉNA NOVÉ SCÉNY
Pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy

18. 12.  VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče od 16:00hodin  ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček. Pro děti z Kvítečkové třídy.

22.12. - 2.1.2019  Vánoční prázdniny na ZŠ


LEDEN 2018

15.1. Beseda s odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny v MŠ
Beseda začíná v 15:30 hodin. Program - kdy je třeba uvažovat o konzultaci s odborníkem, podpora dítěte - program pro předškoláky, zvažování OŠD - možnosti řešení ( prodloužení docházky do běžné MŠ, přípravné třídy, speciální MŠ ), spolupráce rodiny - školy - poradenských zařízení, diskuse, zkušenosti rodičů i odborníků

17.1. Techmania Plzeň 
Prohlídka  pro děti ze Srdíčkové třídy.

22.1. Techmania Plzeň - Planetárium
Prohlídka expozic + 3D projekce, pro děti ze Sluníčkové třídy.

22.1. Divadlo Alfa - pohádka "Perníková chaloupka"
dopolední představení pro děti z Kvítečkové třídy

24.1. Ametyst - " Pohostíme naše ptačí sousedy "
dílny na školní zahradě, kde si děti popovídají o přikrmování ptáků v zimě, prozkoumají ptačí stopy a pobytová znamení v zahradě. Na závěr připraví ptačí hostinu. Akce pro děti ze Sluníčkové třídy.

ÚNOR

1.2.  Pololetní prázdniny na ZŠ

 8.2. Divadlo Alfa - pohádka "Pohádky ovčí babičky"
dopolední představení pro děti z Kvítečkové třídy

20.2. Karneval v MŠ
dopolední zábava pro všechny děti ze Srdíčkové, Kvítečkové, Sluníčkové a Motýlkové třídy

25.2 - 3.3.   Jarní prázdniny na ZŠ

BŘEZEN

4.3. Divadlo Letadlo v mateřské škole - pohádka " Průzkumníci v Austrálii "
dopolední představení pro děti z Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy

6.3. Informativní schůzka
Informativní schůzka k ozdravnému pobytu dětí od 16:00 hodin  pro rodiče ze Srdíčkové třídy.

7.3. Keramická dílna na ZŠ
dopoledne děti ze Sluníčkové třídy půjdou na 28.ŽŠ, kde si vyzkouší pracovat s keramickou hlínou a vyrobí si něco pro radost. 

11.3. Návštěva pana Vobruby z plzeňské ZOO
dopoledne do mateřské školy opět přijde pan Vobruba z plzeňské ZOO. Děti se dozvědí různé informace o životě zvířat v ZOO i v přírodě. Pro všechny děti z  Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové i Sluníčkové třídy.

14.3. Keramická dílna na ZŠ
dopoledne děti ze Srdíčkové třídy půjdou na 28.ŽŠ, kde si vyzkouší pracovat s keramickou hlínou a vyrobí si něco pro radost. 

14.3. Beseda se speciálním pedagogem v MŠ
beseda začíná v 15:30 hodin. Program - výchovné styly - vhodnost a úskalí, sdílení zkušeností rodičů i odborníka z praxe, otázka hranic a důslednosti ve výchově, diskuse o všech souvislostech výchovy, interakce s rodiči při hledání variant zvládání běžných situací ve výchově dítěte

21.3. Keramická dílna na ZŠ
dopoledne děti ze Srdíčkové třídy opět navštíví keramickou dílnu na 28.ŽŠ, kde si vyzkouší pracovat s keramickou hlínou a vyrobí si něco pro radost. 

25. - 29. 3. 2019 "Maceškový květ, rozzáří nám svět!"
týden společného sázení na naší zahradě, kdy mohou rodiče s dítětem přinést jednu macešku´, kterou zasadí do připraveného záhonu u vstupu do budovy školy a pomohou nám tak rozzářit zahradu příchodem jara, přidejte se k nám!

26.3. Kamarádi -  Návštěva školní družiny 28.ZŠ
předškolní děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy si dopoledne půjdou prohlédnout školní družinu, dozví se zajímavosti o úžasných zvířatech a společně si něco vyrobí.

28.3. Ametyst - " Pěstujeme si dobroty "
dílny na školní zahradě, kde si děti osázejí truhlíky s rozmanitými rostlinami, které budou moci sklidit a sníst a naučí se jak o ně správně pečovat. Akce pro děti ze Srdíčkové třídy.

28.3. Keramická dílna na ZŠ
dopoledne děti ze Sluníčkové třídy opět navštíví keramickou dílnu na 28.ŽŠ, kde si vyzkouší pracovat s keramickou hlínou a vyrobí si něco pro radost. 

18.4.  Velikonoční prázdniny na ZŠ
 

 DUBEN    

1. - 5. 4. 2019 ozdravný pobyt dětí ze Srdíčkové třídy v Soběšicích u Sušice

8. - 12. 4. 2019 ozdravný pobyt dětí ze Sluníčkové třídy v Soběšicích u Sušice

17.4. Den otevřených dveří u nás v mateřské škole
pro děti a rodiče, kteří už půjdou letos k zápisu do MŠ. Malé děti se mohou zapojit do her svých starších a už zkušenějších kamarádů ("školkových" dětí) a "vyzkoušet" si, jaké to ve školce je. Můžete se přijít podívat dopoledne od 9:00 - 11:00 hodin odpoledne od 14:30 - 16:00 hodin.

23.4. Divadlo Alfa - pohádka " Otesánek "
dopolední představení pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy 
 

23.4. Testování zraku dětí předškolního věku v mateřské škole
pro děti z Motýlkové a Kvítečkové třídy

25.4. DEN ZEMĚ
Svátek naší planety „Země“ opět oslavíme tradičně formou pracovních dílen. Program začne od 16:00 hodin.

25.4. Dopravní hřiště za účasti Městské policie 
dopoledne pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti  Městské policie. Děti si zopakují základní pravidla silničního provozu, procvičí si dopravní značky i pravidla při jízdě, nebo přecházení silnici.

30.4. Divadlo Alfa - pohádka "Pohádky ovčí babičky"
dopolední představení pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy

30.4. Dopravní hřiště za účasti Městské policie 
dopoledne pro děti  z Kvítečkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti  Městské policie. Děti si zopakují základní pravidla silničního provozu, procvičí si dopravní značky i pravidla při jízdě, nebo přecházení silnici.

 

KVĚTEN

2. - 3. 5. 2019 zápisy dětí
podrobné informace na úvodní stránce v aktualitách

17.5. Fotografování dětí
dopoledne focení dětí - společné fotografie Sluníčková, Motýlková a Kvítečková třída. Srdíčková třída společné foto+fotokniha.

23.5. Školní výlet
odjezd od mateřské školy v 8:30 hodin. Společně se vypravíme na nedaleký zámeček Kozel. Pro všechny děti ze Srdíčkové, Kvítečkové, Motýlkové a Sluníčkové třídy. 

ČERVEN 

4.6. Stopovačka s ptačí tematikou
děti ze Sluníčkové třídy se dopoledne vydají do Lobezkého parku, kde je žáci 28. základní školy provedou stezkou s úkoly zaměřenými na přírodní tematiku

5.6. Jarní návštěva ZOO
Opět se vypravíme do plzeňské ZOO. Budeme se těšit , jak  se naši oblíbení živočichové v ZOO radují z nadcházejících letních dní.
Pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy. Odjezd v 8:30 hodin.

6.6. SPORTOHRANÍ DOUBRAVECKÝCH MATEŘINEK
od 15:00 hodin budou 2 družstva dětí (ze Srdíčkové, Sluníčkové a Kvítečkové třídy) sportovat a reprezentovat naši školu, akce se koná na hřišti TJ Sokol Plzeň-Letná, přijďte nám fandit!

7.6. Jarní
návštěva ZOO

Opět se vypravíme do plzeňské ZOO. Budeme se těšit , jak  se naši oblíbení živočichové v ZOO radují z nadcházejících letních dní.
Pro děti z Motýlkové a Kvítečkové třídy. Odjezd v 8:30 hodin.

13.6. Rozloučení s předškoláky
zábavné odpoledne s pasováním předškoláků do 1. třídy bude spojené se stavbou nového týpí na zahradě naší školy. Pro děti ze Sluníčkové a Srdíčkové třídy. Stavba týpí bude od 14:00 hodin a program loučení začíná od 16:00 hodin. Součástí akce bude pasování budoucích školáků, zkoušení dovedností dětí na několika stanovištích a společně strávené odpoledne na školní zahradě

19.6. Dopravní hřiště za účasti Městské policie 
dopoledne pro děti ze Srdíčkové a Sluníčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti  Městské policie. Děti si zopakují základní pravidla silničního provozu, procvičí si dopravní značky i pravidla při jízdě, nebo přecházení silnici.

20.6. Výstava "Na plotě"
zakončení celoročního projektu Srdíčkové třídy "Příroda očima dětí" výstavou dětských i studentských prací (součástí je i návštěva studentek SPgŠ Karlovy Vary a vyhodnocení jejich příspěvků pro naše děti - příběhy, obrázkové hádanky, výtvarné práce)

 ČERVENEC A SRPEN

29.6. - 1.9.  Hlavní letní prázdniny na ZŠ

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail