Strážce zahrady

Co nás čeká

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci budete o termínech konání plánovaných akcí včas informováni.
Škola si vyhrazuje změnu předem plánovaného termínu.
Děkujeme za pochopení

 

ZÁŘÍ 2020

Třídní schůzky           
s ohledem na současnou situaci se letos třídní schůzky uskuteční způsobem, který bude zohledňovat možnosti vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v kraji
na začátku září rodiče obdrží veškeré důležité informace u třídních učitelek (školní časopis s aktuálními informacemi, dokumenty k podpisu, apod.)

10.9. Informační schůzka na zahradě školy
Pro rodiče dětí z Motýlkové třídy krátká informační schůzka k organizaci školního roku 2020/2021

ŘÍJEN

8.10. Sportovní odpoledne na zahradě naší MŠ a okolí
přijďte si zasportovat společně rodiče a děti na naší školní zahradu

Konzultace pro rodiče
pro rodiče všech dětí konzultace na jednotlivých třídách po předem domluvené hodině s třídními učitelkami, termíny jednotlivých tříd budou s dostatečným předstihem zveřejněny na nástěnkách v šatnách

 Podzimní prázdniny na ZŠ 
29.10. - 30.10. 2020


LISTOPAD

12.11. "Večer tichou noční tmou projdeme se zahradou"
malá zkouška odvahy dětí ve známém neznámém prostředí školní zahrady, s lampičkou po stopách světýlek, hledání blízkých v zahradní tmě, pozorování noční oblohy

26.11. hravé odpoledne pro rodiče a předškoláky - rodiče mohou zjistit, jak dítě zvládá dovednosti předškoláka
pro předškolní děti z Kvítečkové a Motýlkové třídy

  PROSINEC

4.12. Mikulášská nadílka v ZOO
zvířátkům ze ZOO opět přivezeme dobroty v podobě starého pečiva, ovoce, zeleniny a prohlédneme si jak žijí zvířátka v zimě

 Vánoční prázdniny na ZŠ
23.12 - 3.1. 2021LEDEN 2021


Jednodenní pololetní prázdniny na ZŠ
29.1.2021

ÚNOR

BŘEZEN

Jarní prázdniny na ZŠ
8.3. - 14.3. 2021

DUBEN   

Velikonoční prázdniny na ZŠ
1.4. 20201

KVĚTEN

 

ČERVEN

 

 

 

ČERVENEC A SRPEN

Hlavní prázdniny na ZŠ
1. 7. - 31. 8. 2021


 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail