Strážce zahrady

Co nás čeká

ZÁŘÍ 2019

10.9. Třídní schůzky
Zveme všechny rodiče na třídní schůzky od 16:00 hodin, které se budou konat ve třídě, kam jejich dítě chodí. Rodiče se dozvědí důležité informace k organizaci vzdělávání a provozu školy, obsahu vzdělávání a konkrétních požadavcích na docházku dítěte, způsobem omlouvání, provozní době školy, seznámí se s ŠVP PV a školním řádem a další dokumentací školy. Rodiče si mohou připravit dotazy k docházce jejich dítěte do MŠ, poskytnou škole aktuální údaje.

18.9. Divadlo Alfa - pohádka " Kolíbá se velryba "
dopolední představení pro předškolní děti ze Srdíčkové třídy. 

ŘÍJEN

10.10.  " na zahradě otevřené dobroty si opečeme "
společně strávené odpoledne na školní zahradě - aktivity na dopravním hřišti za účasti Městské policie, malování na obličej, opékání chlebového těsta, pohybové hry, povídání, posezení. Akce začíná od 16:00 hodin.

15.10. Dopravní hřiště za účasti Městské policie
dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy a předškolní děti ze Srdíčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti Městské policie. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu, značkami i pravidly při jízdě, nebo přecházení silnice a procvičí si správné chování na silnici. 

16.10. Divadlo Alfa - pohádka " Honza, Honza? Honza ! "
dopolední představení pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy 

17.10. Barevný podzim na farmě
Zámecký statek Újezd nade Mží. Děti z Motýlkové třídy se vypraví na farmu, kde interaktivní formou získají poznatky, co se děje na farmě v období podzimu. Odjezd od MŠ v 8:00 hodin.

22.10. Diagnostické odpoledne pro rodiče s dětmi
pro děti z Kvítečkové třídy a předškolní děti ze Srdíčkové třídy.

  Podzimní prázdniny
29.10. - 30.10. 2019


LISTOPAD

5.11.  Pohyb 1P - testování pohybových dovedností dětí
pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy.

5.11. Dentální prevence
dopoledne navštíví naší mateřskou školu studenti Lékařské fakulty s programem správného čištění zubů. Děti si donesou vlastní kartáčky na zuby. Pro děti z Motýlkové, Sluníčkové, Srdíčkové a Kvítečkové třídy.

7.11. Dopravní hřiště za účasti Městské policie
dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy a předškolní děti ze Srdíčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti Městské policie. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu, značkami i pravidly při jízdě, nebo přecházení silnice a procvičí si správné chování na silnici.

12.11.  Logopedická despitáž řečových problémů u dětí
dopoledne pro děti z Motýlkové, Kvítečkové a Srdíčkové třídy.

12.11.  " večer tichou noční tmou projdeme se zahradou "
malá zkouška odvahy dětí ve známém neznámém prostředí školní zahrady, s lampičkou po stopách světýlek, hledání blízkých v zahradní tmě, pozorování noční oblohy.

14.11. Muzeum loutek
dopoledne navštíví děti z Kvítečkové třídy muzeum loutek v Plzni.

18.11. Velké divadlo ( DJKT )
dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy - prohlídka historické budovy DJKT


19.11. Beseda s ředitelkou 28.ZŠ  Plzeň v MŠ
Beseda začíná od 16:00 hodin. Program - co znamená pojem školní zralost, jak připravit dítě k nástupu do základní školy, informace o škole, zápisech, možnost podpory a rozvíjení dítěte, dotazy.

22.11. Divadélko Nána v mateřské škole  pohádka " Hvězdička "
dopoledne divadelní představení pro děti z Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy.

26.11. Konzultace pro rodiče
pro rodiče všech dětí konzultace na jednotlivých třídách po předem domluvené hodině s třídními učitelkami.

 PROSINEC

3.12. Setkání se zástupci škol a třídními učitelkami budoucích prvňáčků
zveme Vás na setkání se zástupci našeho obvodu, na kterém se dozvíte všechny důležité informace o škole, zápisech, programu pro děti a vzdělávání. přijdou zástupci 14.ZŠ Plzeň, 22.ZŠ Plzeň a ZŠ Plzeň - Újezd.

5.12. " od čertíků a andílků dovezeme zvířátkům Mikulášskou nadílku "
zvířátkům ze ZOO přivezeme dobroty v podobě starého pečiva, ovoce a zeleniny a prohlédneme si, jak žijí v zimě. Odjezd v 9:00 hodin od MŠ.

10.,11.12. a 12.12. " cukrovím a jehličím třídy pěkně provoníme, s básničkou a písničkou u stromečku posedíme "
adventní čas si zpříjemníme společně stráveným odpolednem při sdílení radosti z nových hraček. Pro děti ze Srdíčkové třídy 10.12. od 16:00 hodin, pro děti z  Kvítečkové třídy 11.12. od 16:00 hodin. Pro děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy 12.12. od 16:00 hodin.

17.12. Vánoční besídka 28 ZŠ - vystoupení dětí z 1. Stupně
dopoledne představení v aule 28. ZŠ. Pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy.

Vánoční prázdniny
23.12 - 3.1. 2020LEDEN 2020

30.1. Divadlo Alfa - pohádka " Perníková chaloupka"
dopolední představení pro děti z Motýlkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy 

LEDEN - BŘEZEN 2020 - " Po poledni rušno není, těšíme se na pohádkové čtení"
rodiče, prarodiče, kamarádi se mohou domluvit s třídními učitelkami na termínu a  přijít přečíst dětem svou oblíbenou pohádku před spaním, mohou dětem povědět, proč právě ta přinesená kniha se jim líbí a čím je oslovila, když byli malí
Děti si také mohou přinést z domova svoji oblíbenou (podepsanou) knížku, prohlédnout si ji s kamarády, popovídat si o příbězích i obrázcích v ní,
nechat si ji ve třídě. Také nás ve školce navštíví starší školáci a přijdou dětem číst. Předškolní děti ze Srdíčkové a Kvítečkové třídy navštíví knihovnu a zkusí vytvořit vlastní knihu. Těšíme se na vás Po - Pá od 12:00 hod. 


Jednodenní pololetní prázdniny
31.1.2020

ÚNOR

 

BŘEZEN

Jarní prázdniny
2.3. - 8.3. 2020

 

 DUBEN    

Velikonoční prázdniny
9.4. - 10.4. 2020

KVĚTEN

ČERVEN 

ČERVENEC A SRPEN

Hlavní prázdniny
1.7. - 31.8. 2020


 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.10. Návštěva pana Vobruby z plzeňské ZOO
dopoledne do mateřské školy přijde mluvčí plzeňské ZOO pan Vobruba. Děti se dozvědí různé informace o životě zvířat v ZOO i v přírodě.
Akce pro všechny děti z Motýlkové, Sluníčkové, Srdíčkové a Kvítečkové třídy. 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail