Strážce zahrady

Co nás čeká

 

 


Škola si vyhrazuje změnu předem plánovaného termínu.
Děkujeme za pochopení

 

Září 2023

V rámci celoškolního projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování dětí "Nebojíme se, chci si hrát, rizika však musím znát"
26.9. Canisterapie v MŠ  (přeloženo na 16.11. - zrušeno pro nemoc)
dopolední program pro děti  "Nehlaď toho psa"
Děti se naučí správně zacházet se psem a eliminovat tak možnost zranění, vytvoří si vztah ke zvířatům.
Prosíme rodiče dětí, které nemohou přijít do styku se psem (alergie..) nahlaste se u svých třídních učitelek ve třídě.

 Říjen 2023

2.10. Divadlo Alfa - pohádka "O zlaté rybce"
dopolední představení pro děti z Motýlkové třídy, Srdíčkové třídy a Sluníčkové třídy

4.10. Opékání chlebového těsta a setkání na zahradě školy od 15:30hodin
nalákáme naše čichové a chuťové buňky vůní pečeného chleba a vuřtů a strávíme hezké odpoledne na zahradě školy

11.10. Dopravní hřiště za účasti Městské policie
dopoledne pro předškolní děti z Motýlkové, Sluníčkové, Srdíčkové a Kvítečkové třídy - jízdy na dopravním hřišti za účasti Městské policie..
Děti si zopakují pravidla silničního provozu, procvičí si dopravní značky i pravidla bezpečnosti při jízdě, nebo přecházení silnice

13.10. Finále Plzeň 2023
dopolední program s promítáním animovaného filmu a workshop pro předškolní děti z Motýlkové, Srdíčkové, Kvítečkové a Sluníčkové třídy

17.10. Setkání s ředitelkou školy
téma-závěry z dotazníků, informace ke vzdělávání dětí, vzájemná očekávání

17.10. Divadlo Alfa - pohádka "O třech synech"
dopolední představení pro předškolní  děti ze Srdíčkové třídy a Sluníčkové třídy

19.10. Návštěva pana Vobruby z plzeňské ZOO
dopoledne do mateřské školy přijde pan Vobruba z plzeňské ZOO. Děti se dozvědí různé informace o životě zvířat v ZOO i ve volné přírodě.
Pro všechny děti z Motýlkové, Srdíčkové, Sluníčkové a Kvítečkoví třídy.

19.10. Pracovní odpoledne na zahradě školy od 15:00 hodin
Kdo nám přijde pomoc vyhrabat listí?

od 23.10. Výstava dýní "Na schodech"
rodiče s dětmi mohou přinést vykrájené dýně

25.10. Sportovní odpoledne od 16:00hodin
vyzkoušíme si opět naši zdatnost a společně si užijeme různé disciplíny společně s rodiči

V rámci celoškolního projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování dětí "Nebojíme se, chci si hrát, rizika však musím znát"
25.10. Kurz 1. pomoci v MŠ
dopolední program pro předškolní děti z Motýlkové. Srdíčkové, Sluníčkové a Kvítečkové třídy
 

31.10. "Pohyb P1"
sportovní dopoledne v tělocvičně školy pro předškolní děti z Kvítečkové, Srdíčkové, Sluníčkové a Motýlkové třídy
zjišťování pohybových dovedností dětí zábavnou formou

 

Podzimní prázdniny na ZŠ 
26. 10. - 27. 10. 2023

 Listopad 2023

2.11. Ekotvoření se žáky 28.ZŠ
dopoledne navštíví předškolní děti ze Srdíčkové, Kvítečkové, Motýlkové a Sluníčkové třídy 28.ZŠ, kde si vyzkoušejí tvořit z odpadových surovin - téma "Halloween, duchové a strašidla"

8.11. Exkurze na výjezdovou základu ZZS Bory
předškolní děti ze všech tříd se pojedou podívat, jak to vypadá na základně záchranné služby. Prohlédnou si 2 ostré výjezdové sanitky, 2 doktorské výjezdové sanitky, XXL sanitku, vůz pro hromadná neštěstí a biohazard sanitku

14.11. Beseda s psychologem od 15:30hodin v prostorách 6.mateřské školy
Beseda s psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň
Téma : "Školní zralost"

23.11. Procházka noční zahradou od 17:30hodin
vydáme se po tajemné stezce, která prověří naši odvahu. Pozor na strašidla!

 Prosinec 2023

5.12. Dopolední mikulášská výprava do ZOO z zvířátky
dopoledne se vypravíme do ZOO a jako každý rok zvířátkům dovezeme nadílku v podobě ovoce/zeleniny

13.12.VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček. Pro děti z Motýlkové třídy a Kvítečkové třídy od 16:00hodin

14.12.VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček. Pro děti ze Srdíčkové třídy od 15:30hodin
a Sluníčkové třídy od 16:00hodin.

 

 

 Vánoční prázdniny na ZŠ
23. 12 - 2. 1. 2024

  

Leden 2024

 

 

Únor 2024

Jarní prázdniny na ZŠ
19. 2. - 25. 2. 2024

Březen 2024

Velikonoční prázdniny na ZŠ
28.3.2024

Duben 2024

Květen 2024

Červen 2024

 ČERVENEC A SRPEN

 Hlavní prázdniny na ZŠ
29.6. - 1. 9. 2024


 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail