Strážce zahrady

Úřední deska

Zřizovatelem školy je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4.

 

               

 

 

Slavnostní předání mateřské školy po její rekonstrukci

Plzeňská 6. mateřská škola v Republikánské ulici prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která byla realizována ze získané dotace z Evropské unie ROP II NUTS Jihozápad ve výši 10 miliónů korun. Projekt byl rozdělen do dvou etap. Práce probíhaly vždy v době letních prázdnin v roce 2010 a 2011. Dne 21. září byla škola, za přítomnosti představitelů města, slavnostně předána.
Součástí tohoto projektu je i výchovně-vzdělávací projekt "V souladu s přírodou - indiánská vesnice", který byl realizován v různých formách po dobu pěti let.

V roce 2016 oslavila škola 50. výročí svého otevření. Součástí oslav byl celoroční projekt "Mámo, táto, slavte s námi!", finančně podpořený Magistrátem města Plzně, Odborem životního prostředí města Plzně a ÚMO Plzeň 4..

Informace o dalších finančních dotacích získaných školou si můžete přečíst v kategorii Dokumenty a Dotované projekty.

Informace k provozu školy do 1. 9. 2023.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

V návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sdělujeme, že s účinností od  25. 5. 2018  byl pro  6. mateřskou školu Plzeň, Republikánská 25, p.o.,  IČO:  709 41 033  jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů   Ing.  Jiří Baumruk,  telefon   37 803 2207,  e-mail: baumruk@plzen.eu. Informace k nakládání a zpracování osobních údajů - GDPR.

Odkaz na portál města Plzně: www.plzen.eu
 
Ředitelka:Mgr. Ing. Martina Baníková
Jmenování do funkce:18. 8. 2014 Radou města Plzně, na základě konkurzu
Vznik funkce ředitele právního subjektu:1. 1. 2002
IČO školy:709 41 033
Telefon:378 027 911
Mobil:602 229 032
E-mail MŠ:reditelka@ms6.plzen-edu.cz
E-mail ŠJ:hospodarka@ms6.plzen-edu.cz  
WWW stránky:www.ekoskolka.cz
Školní jídelna:při mateřské škole
Celková kapacita školy:104 dětí
Počet tříd:    4
Počet pedagogů:    9
Školní speciální pedagog:

    1

 

boskovasa@ms6.plzen-edu.cz  

Počet pracovnic školní jídelny:    4
Počet provozních pracovnic:    3
Počet zaměstnanců celkem:  17
Třídy:Kvítečková, Srdíčková, Motýlková, Sluníčková

Provozní doba školy:
Nástup dětí do MŠ:

6.00 – 17:30 hodin
od 6:30 hodin

Číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01615   více o projektu

ROP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OP VVV, Výzva č. 02_18_63 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony II pro MŠ a ZŠ
reg. č.: "CZ.02.3.X/0.0/0.0/18-63/0015047"

více o projektu "Šablony II pro 6. MŠ Plzeň"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I naše škola získala dotaci z Národního plánu obnovy
další podrobné informace na www.edu.cz/digitalizujeme

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail