Strážce zahrady

Včelky

Dne 12.4. 2016 se v naší Kvítečkové třídě uskutečnila Ekodílna na téma „Včelky“. Paní Tereza dětem přivezla krásnou prezentaci o životě včel, ve vypravování jí pomáhal animovaný kocourek, který dával dětem zajímavé otázky a pomocí obrázků a fotografií si děti osvojily důležité pojmy. Poutavé vyprávění paní Tereza doplnila i o ukázky modelů včel – dělnic, pláství, úlů, dokonce přinesla na ukázku i sršání hnízdo.

Děti mohly ochutnat med, přivonět k medové plástvi a prohlédnout si pilová zrníčka. Na závěr dílny děti vyráběly svíčky ze včelího vosku, zdobily je barevnými voskovými květinkami a z jedlé medové hmoty „medulíny“ děti vymodelovaly jedlou kytičku. Výrobky si hrdě nesly domů stejně jako krásný zážitek z vyprávění o životě včel. Děti pozorovaly a zkoumaly zvětšené modely včel, vajíček a larev…

 


Med dětem moc chutnal a velmi je bavila výroba jedlých květin z „medulíny“ a voskových svíček.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail