Strážce zahrady

„MÁMO, TÁTO, ZVLÁDNEME TO!“

řekli si budoucí školáci a vydali se vstříc 23.6.2016 odpolednímu dobrodružství na školní zahradě. Společně s rodiči a kamarády se sešli zakončit svoje tříleté putování předškolním vzděláváním a vyzkoušet svoje dovednosti a šikovnost ve zkouškách „školní zralosti“. Asistovali jim při tom pohádkové bytosti v podobě rytíře, panoše, princezen a dvořanů.

Děti i dospělí si vyzkoušeli střelbu z kuše a katapultu, lovili ryby, podstoupili rytířské klání, vyzkoušeli si drátěný oděv, balancovali s míčky na děravém kruhu, podnikli překážkovou jízdu na dřevěných koních, ale i jízdu odvahy na živých ponících. O ty byl mezi dětmi největší zájem a všichni se těšili také na následné opékání špekáčků a jiných dobrot na ohni.

Hlavním bodem tohoto odpoledního programu bylo však slavnostní pasování nejstarších dětí na školáky, při kterém dostaly děti odměny za zvládnuté úkoly i dlouhodobé snažení a také drobné pamětní předměty (řidičské průkazy, fotoknihu, portfolio vlastní práce). Velkým a milým překvapením bylo veršované přání a poděkování třídním učitelkám, které připravili rodiče s dětmi.


Toto velmi příjemné a trochu i dojemné setkání na školní zahradě bylo součástí celoročního projektu s názvem „Mámo, táto, slavte s námi!“, který je finančně podpořen z OŠMT MMP.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail