Strážce zahrady

Mámo, táto, maluj s námi!


V naší indiánské osadě na školní zahradě se uskutečnila další z cyklu akcí k 50. výročí otevření školy. Tentokrát přišli rodiče i děti malovat svoje návrhy na připravená velká papírová týpí kolem indiánské osady. Současně s tím maloval pan Kohout z indiánské skupiny PŠITO OYATE („korálkoví lidé“) vzory na velkou plachtu na naše reálné týpí, které v osadě stojí.

                         


Některé děti malovaly svoje návrhy zcela samy a rodiče jen přihlíželi, nebo si s dětmi o návrzích povídali, jiné děti začaly s návrhem a rodiče se postupně přidávali se svými nápady a další děti malovaly jednu část a rodič jinou souběžně. Na výběr byla připravená celá škála barev a také tvarů týpí na malování bylo tolik, že postupně pokryly celý plot od dopravního hřiště až k vodnímu prvku.


Rodiče i děti mohli také průběžně sledovat, jak vzniká nová plachta na týpí v naší osadě a jak jde panu Kohoutovi malování pěkně od ruky. Po skončení provozní doby byla indiánská osada přímo vyzdobená spoustou zajímavých týpí od rodičů a dětí a také konstrukce reálného týpí byla potažena novou plachtou s čerstvě namalovaným vzorem.

                      

Akce je také součástí výchovně vzdělávacího programu „V souladu s přírodou – indiánská osada“, který probíhá na škole v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Modernizace 6. mateřské školy Plzeň v návaznosti na její EVVO zaměření“ dotovaného z EU ROP.

                                           

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail