Strážce zahrady

Indiánský svět v Srdíčkové třídě

Děti ze Srdíčkové třídy na jaře provází téma „Přírodou krok za krokem“, jehož obsahem je setkávání se s přírodou i všemu, co k ní patří a také poznávání světa indiánských tradic a zvyků. Pod částmi nazvanými jmény indiánů jako „Bystrý rozum, přesná ruka, Rychlý kojot, Mrštný jazyk, Orlí oko, tajemný sen, či Chytrá liška“ se skrývají dovednosti, hry a aktivity, které by měly děti zvládnout před vstupem do základní školy a zároveň si zopakovat, co už znají a dozvědět se zase o něco víc. Součástí celého tématu je kromě jiného i tvorba totemů, které vznikaly jako společná práce dětí v průběhu měsíců března a dubna. A jak vznikaly totemy v podobě létajícího ptáka, indiánky „Kirigu“ a indiána „Rychlého Bleska“ ?

  

 

Na konstrukci tří válců z pletiva jsme nakašírovali papírový obal s geometrickými tvary a pruhy. Děti potom jednotlivé části obarvovaly temperovými barvami, dokud nebyl celý povrch dokončený. Indiánce ještě vytvořily třásně na indiánských šatech, zapletly copy z dlouhých vlasů z vlny a vyrobily čelenku – potiskly upevňovací pruh a vystřihly a dokreslily barevná péra. Indiánovi vytvořily čelenku stejným způsobem, jen per mu daly znatelně víc. Každý si také namaloval svůj vlastní totem, který dozdobil kresbou tvarů a ornamentů podle vlastní fantazie.

   

Po odpolední akci s malováním týpí nás čeká ještě třídní indiánský den a indiánský program, který bude součástí oslav naší školy.
Téma je realizováno jako součást dlouhodobého vzdělávacího programu „V souladu s přírodou – indiánská osada“ v rámci projektu „Modernizace 6. mateřské školy Plzeň v návaznosti na její EVVO zaměření“ dotovaného z EU ROP.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail