Strážce zahrady

Hasičské dopoledne

Velkou událostí pro naše děti byl dne 28. 4. nejen cvičný protipožární poplach, kdy měla každá třída na zvukový signál, co nejrychleji opustit třídu a přesunout se co nejbezpečněji před školku, ale i příjezd hasičského auta s požárníky.


Děti se od nich dozvěděly mnoho zajímavých a důležitých informací např. jak přivolat hasiče, kde všude jsou potřeba, při jakých příležitostech pomáhají a co všechno je nutné při zachraňování.


Všechny děti si mohly prohlédnout hasičské auto zevnitř, nejstarším předškolákům bylo dovoleno vylézt i na střechu auta, potěžkat si některé nástroje jako vystřihávací nůžky, speciální sekeru či různé vyprošťovací nářadí.


Nejatraktivnější však pro děti byla možnost podržet a vyzkoušet si stříkací hadici v provozu a pokropit tak okolí.

                                        

Tato akce byla především prevence bezpečného chování dětí při nenadálých událostech jako je například požár.
 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail