Strážce zahrady

Cesta za poznáním na přírodovědné stezce

Žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Petry Častorálové nás opět 20. 4. pozvali na jarní poznávací stezku připravenou v atriu 28. ZŠ.

Starší kamarádi provázeli naše předškoláčky k různým stanovištím, kde plnili rozmanité úkoly jako třídění hub na jedovaté a jedlé, přiřazování živočichů a rostlin do jejich přirozeného prostředí, poznávání přírodnin podle hmatu, hledání rozdílů mezi obrázky a v neposlední řadě zkouška šikovnosti a trpělivosti v přírodním labyrintu, který měli projít s vajíčkem na lžíci. Naše děti při plnění jednotlivých úkolů ukázaly, co již umí, co zvládnou a jak jsou připravení na vstup do velké školy.


Bavily se nejen předškolní děti, ale i starší školáci, kteří si naopak dokazovali svoji důležitost při vysvětlování, provádění a pomoci mladším kamarádům. Všichni tak prožili příjemné studijní dopoledne.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail