Strážce zahrady

Přivítání jara v Prusinách

Konečně nastal den „D“ a Sluníčková i Srdíčková třída se dočkaly vytouženého výletu na statek v Prusinách. Už cesta autobusem byla pro nás zážitkem. Venkovské scenérie, reálná příroda a ovečky s jehňátky upoutaly pozornost dětí ještě při pohledu z okna autobusu.

 

Když jsme dorazili, přivítal nás pan Honza s paní Vlastičkou, kteří pro nás připravili velmi zajímavý program plný jarních zvyků, her a tvořivých činností a také vysněného setkání s domácími zvířátky. Povídání o jaru a o tom, co z něho se nám líbí nejvíc, vystřídalo hledání barevných květů a rostlin na louce. Těmito přírodními barvami si děti dotvořily každý svého motýlka.

 

 

Velkým dobrodružstvím pro nás bylo vytvoření Morany (symbolu zimy), kterou jsme vzápětí, za pochodu s naučenou říkankou, šli hodit do rybníka, abychom zimu zahnali a přivítali jaro.
Největším zážitkem pro děti bylo setkání se zvířátky a možnost nakrmit je. Suchým pečivem a mrkvičkou jsme udělali radost ovečkám, kozám, králíčkům, kachnám, husám a slepičkám.

   


Závěrem si děti zopakovaly velikonoční zvyky a každý si obarvil vajíčko ve vařeném zelí, které nám vytvořilo na skořápce krásné mramorování.
Naše návštěva v Prusinách byla zážitkovou aktivitou ekologické výchovy a součástí projektu „Šikovné ruce“.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail