Strážce zahrady

Vylévám tmu ze džbánu

V tomto tématickém bloku jsme se vypravili do tajemného světa tmy
Pohráli jsme si na světelné pískovničce se světlem a stínem


Prozkoumali jsme a pomocí smyslových her jsme si přiblížili „svět ve tmě“, svět nevidomých lidí
Poté jsme obrátili svou pozornost na oblohu
 Pozorovali jsme noční oblohu, poznávali a pojmenovávali jsme hvězdy a souhvězdí, skládali jsme svá vlastní
 S raketou a pohádkami jsme poznávali Slunce, Měsíc a ostatní planety
 Poslední jsme prozkoumávali Modrou planetu, naši Zemi
(společně s rodiči jsme oslavili Den Země pracovním a výtvarným odpolednem)


Při povídání o Zemi jsme se zajímali o její proměny v čase (roční období, jak se mění den, co změří hodiny…)

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail