Strážce zahrady

Na indiánské stezce

Žáci 3.B z 28. ZŠ pod vedením třídní učitelky Petry Častorálové nás opět provedli indiánskou stezkou v atriu základní školy. Srdíčkové děti musely splnit různé úkoly jako poznávání přírodnin podle hmatu, třídění hmyzu a bylin, přiřazování živočichů i rostlin do jejich přirozeného prostředí, skládání částí obrázků do celku, házení na cíl, přenášení vajíček, hledání rozdílů mezi obrázky, skákání žabáků a řešení obrázkových rébusů.

Za splněné úkoly získala každá skupina diplom a jedno indiánské pero na výrobu třídní indiánské čelenky.

                                 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail