Co nás čeká

ZÁŘÍ 2019

10.9. Třídní schůzky
Zveme všechny rodiče na třídní schůzky od 16:00 hodin, které se budou konat ve třídě, kam jejich dítě chodí. Rodiče se dozvědí důležité informace k organizaci vzdělávání a provozu školy, obsahu vzdělávání a konkrétních požadavcích na docházku dítěte, způsobem omlouvání, provozní době školy, seznámí se s ŠVP PV a školním řádem a další dokumentací školy. Rodiče si mohou připravit dotazy k docházce jejich dítěte do MŠ, poskytnou škole aktuální údaje.

18.9. Divadlo Alfa - pohádka " Kolíbá se velryba "
dopolední představení pro předškolní děti ze Srdíčkové třídy. 

ŘÍJEN

10.10.  " na zahradě otevřené dobroty si opečeme "
společně strávené odpoledne na školní zahradě - aktivity na dopravním hřišti za účasti Městské policie, malování na obličej, opékání chlebového těsta, pohybové hry, povídání, posezení. Akce začíná od 16:00 hodin.

15.10. Dopravní hřiště za účasti Městské policie
dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy a předškolní děti ze Srdíčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti Městské policie. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu, značkami i pravidly při jízdě, nebo přecházení silnice a procvičí si správné chování na silnici. 

16.10. Divadlo Alfa - pohádka " Honza, Honza? Honza ! "
dopolední představení pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy 

17.10. Barevný podzim na farmě
Zámecký statek Újezd nade Mží. Děti z Motýlkové třídy se vypraví na farmu, kde interaktivní formou získají poznatky, co se děje na farmě v období podzimu. Odjezd od MŠ v 8:00 hodin.

22.10. Diagnostické odpoledne pro rodiče s dětmi
pro děti z Kvítečkové třídy a předškolní děti ze Srdíčkové třídy.

 Podzimní prázdniny na ZŠ 
29.10. - 30.10. 2019


LISTOPAD

5.11.  Pohyb 1P - testování pohybových dovedností dětí
pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy.

5.11. Dentální prevence
dopoledne navštíví naší mateřskou školu studenti Lékařské fakulty s programem správného čištění zubů. Děti si donesou vlastní kartáčky na zuby. Pro děti z Motýlkové, Sluníčkové, Srdíčkové a Kvítečkové třídy.

7.11. Dopravní hřiště za účasti Městské policie
dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy a předškolní děti ze Srdíčkové třídy jízdy na dopravním hřišti za účasti Městské policie. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu, značkami i pravidly při jízdě, nebo přecházení silnice a procvičí si správné chování na silnici.

12.11.  Logopedická despitáž řečových problémů u dětí
dopoledne pro děti z Motýlkové, Kvítečkové a Srdíčkové třídy.

12.11.  " večer tichou noční tmou projdeme se zahradou "
malá zkouška odvahy dětí ve známém neznámém prostředí školní zahrady, s lampičkou po stopách světýlek, hledání blízkých v zahradní tmě, pozorování noční oblohy.

14.11. Muzeum loutek
dopoledne navštíví děti z Kvítečkové třídy muzeum loutek v Plzni.

18.11. Velké divadlo ( DJKT )
dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy - prohlídka historické budovy DJKT


19.11. Beseda s ředitelkou 28.ZŠ  Plzeň v MŠ
Beseda začíná od 16:00 hodin. Program - co znamená pojem školní zralost, jak připravit dítě k nástupu do základní školy, informace o škole, zápisech, možnost podpory a rozvíjení dítěte, dotazy.

22.11. Divadélko Nána v mateřské škole  pohádka " Hvězdička "
dopoledne divadelní představení pro děti z Motýlkové, Kvítečkové, Srdíčkové a Sluníčkové třídy.

26.11. Konzultace pro rodiče
pro rodiče všech dětí konzultace na jednotlivých třídách po předem domluvené hodině s třídními učitelkami.

 PROSINEC

3.12. Setkání se zástupci škol a třídními učitelkami budoucích prvňáčků
zveme Vás na setkání se zástupci našeho obvodu, na kterém se dozvíte všechny důležité informace o škole, zápisech, programu pro děti a vzdělávání. přijdou zástupci 14.ZŠ Plzeň, 22.ZŠ Plzeň a ZŠ Plzeň - Újezd.

5.12. " od čertíků a andílků dovezeme zvířátkům Mikulášskou nadílku "
zvířátkům ze ZOO přivezeme dobroty v podobě starého pečiva, ovoce a zeleniny a prohlédneme si, jak žijí v zimě. Odjezd v 9:00 hodin od MŠ.

10.,11.12. a 12.12. " cukrovím a jehličím třídy pěkně provoníme, s básničkou a písničkou u stromečku posedíme "
adventní čas si zpříjemníme společně stráveným odpolednem při sdílení radosti z nových hraček. Pro děti ze Srdíčkové třídy 10.12. od 16:00 hodin, pro děti z  Kvítečkové třídy 11.12. od 16:00 hodin. Pro děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy 12.12. od 16:00 hodin.

17.12. Vánoční besídka 28 ZŠ - vystoupení dětí z 1. Stupně
dopoledne představení v aule 28. ZŠ. Pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy.

Vánoční prázdniny na ZŠ
23.12 - 3.1. 2020LEDEN 2020

30. 1.  Divadlo Alfa - pohádka " Perníková chaloupka"
dopolední představení pro děti z Motýlkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy 

LEDEN - BŘEZEN 2020 - " Po poledni rušno není, těšíme se na pohádkové čtení"
rodiče, prarodiče, kamarádi se mohou domluvit s třídními učitelkami na termínu a  přijít přečíst dětem svou oblíbenou pohádku před spaním, mohou dětem povědět, proč právě ta přinesená kniha se jim líbí a čím je oslovila, když byli malí
Děti si také mohou přinést z domova svoji oblíbenou (podepsanou) knížku, prohlédnout si ji s kamarády, popovídat si o příbězích i obrázcích v ní,
nechat si ji ve třídě. Také nás ve školce navštíví starší školáci a přijdou dětem číst. Předškolní děti ze Srdíčkové a Kvítečkové třídy navštíví knihovnu a zkusí vytvořit vlastní knihu. Těšíme se na vás Po - Pá od 12:00 hod. 


Jednodenní pololetní prázdniny na ZŠ
31.1.2020

ÚNOR

7. 2.  Divadlo Alfa - pohádka " Kašpárek a mumie"
dopolední představení pro děti z Kvítečkové a Srdíčkové třídy 

19. 2.  Projektový den v MŠ - "Malý architekt"
zajímavé dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy

26. 2.  Projektový den v MŠ - "Malý inženýr"
další zajímavé dopoledne pro děti z Kvítečkové třídy

28. 2.  Karneval v MŠ
dopolední zábava pro všechny děti ze Srdíčkové, Kvítečkové, Sluníčkové a Motýlkové třídy

BŘEZEN

Jarní prázdniny na ZŠ
2.3. - 8.3. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k přerušení provozu mateřské školy a nařízením vlády ČR v souvislosti s opatřeními k omezení šíření koronaviru, budou všechny akce, původně plánované v termínech do konce školního roku, zrušeny. Pokud by se některá z nich konala v jiné podobě anebo jiném termínu, budete o tom včas informováni. Děkujeme za pochopení 

11. 3.  Divadlo Alfa - pohádka "Ťuk, ťuk, ťuk?! Tučňák"
dopolední představení pro děti z Kvítečkové třídy 

17. 3.  Už to znám a všechno vím, s úkoly si poradím! - hravé odpoledne pro rodiče s předškoláky
pro děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy od 16:00hodin

18. 3.  Keramická dílna na ZŠ
dopoledne děti z Kvítečkové a předškolní děti ze Srdíčkové třídy půjdou na 28.ZŠ, kde si vyzkouší pracovat s keramickou hlínou a vyrobí si něco pro radost

19. 3.  Divadlo Alfa - pohádka "Ťuk, ťuk, ťuk?! Tučňák"
dopolední představení pro děti z Motýlkové třídy

30. 3. - 10. 4. - "Maceškový květ, rozzáří nám svět!"
opět nás čekají 2 týdny společného sázení na naší zahradě, kdy mohou rodiče s dítětem přinést jednu macešku, kterou zasadí do připraveného záhonu u vstupu do budovy školy a pomohou nám rozzářit zahradu příchodem jara.

DUBEN   

1. 4.  Screening zraku dětí předškolního věku " Lví očko"
dopoledne testování zraku dětí v mateřské škole

21. 4.  Den otevřených dveří u nás v mateřské škole
pro děti a rodiče, kteří už půjdou letos k zápisu do MŠ. Malé děti se mohou zapojit do her svých starších a už zkušenějších kamarádů ("školkových "dětí) a vyzkoušet si, jaké to ve školce je. Můžete se přijít podívat dopoledne od 9:00 - 11:00 hodin a 
odpoledne od 14:30 - 16:00 hodin 

22 . 4.  DEN ZEMĚ
Svátek naší planety "Země" opět oslavíme tradičně formou pracovních dílen. Program začne od 16:00hodin

27. 4.  Lesní království
Zámecký statek Újezd nade Mží. Děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy se vypraví na farmu, kde se interaktivní formou seznámí 
s lesní přírodou - lesní pedagogika. Projdeme si životem stromů, zvěře, krajiny. Naučíme se rozeznávat druhy v praxi.

Odjezd od MŠ v 8:00 hodin.

Velikonoční prázdniny na ZŠ
9.4. - 10.4. 2020

KVĚTEN

4. 5. -  5. 5.  Zápisy dětí do MŠ
podrobné informace budou zveřejněny na úvodní stránce v aktualitách

12. 5. Sportovní hry mateřských škol
v letošním roce se děti z Kvítečkové třídy kvalifikovalo do městského kola sportovních her MŠ.
Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou největší akcí pro děti předškolního věku v Plzni. Cílem SHMŠ je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Zároveň mohou přispět k podchycení možných sportovních talentů. Spolu s projektem Pohyb 1P napomáhají k častějšímu zařazení pohybových aktivit do náplně času dětí v mateřských školkách.

13. 5.  Sportovní den na zahradě naší MŠ
přijďte si zasportovat společně rodiče a děti na naší školní zahradu.

26. 5.  Školní výlet  - "Farma Moulisových"
"Kolik času uplyne a co všechno se musí udělat, než se ze zasetého zrníčka stane chléb?"
program trvající 2,5 - 3 hodiny, ve kterém si děti projdou cestu obilného zrna od zasetí až po upečení housky, kterou si odnesou domů
pro děti z Kvítečkové a Srdíčkové třídy

ČERVEN

1. 6. Dětský den se Sokolem

3.6. Rozloučení s předškoláky se Saxánou
zábavné odpoledne s pasováním předškoláků do 1.třídy.
Program loučení začíná od 16:00 hodin na zahradě školy.

 

 

 

ČERVENEC A SRPEN

Hlavní prázdniny na ZŠ
1. 7. - 31. 8. 2020