Strážce zahrady

Rozloučení s předškoláky na zahradě školy

 

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky ze Sluníčkové a Srdíčkové třídy.
Děti ostužkovaly kytičkou jejich třídní učitelky, od kterých dostaly děti na památku knihu s příběhy o zvířátkách s věnováním.

Odpoledne začalo už před slavností stavbou týpí, které nám povalila vichřice. Na zahradě naší školy jsme zhlédli indiánské tance a společně si i jeden kruhový zatancovali.

          
Následovalo pasování budoucích školáků, zkoušení různých dovedností dětí na několika stanovištích a společně strávené odpoledne na školní zahradě s opékáním buřtů, chlebového těsta a ochutnávkou melounové fantazie.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail