Strážce zahrady

Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty

Mateřská škola spolupracuje:

 • s rodiči dětí
  • při projektech ve třídách
  • při projektech na školní zahradě a dopravním hřišti, údržbě zahrady
  • při výletech a návštěvách plzeňské ZOO ( sponzorství chovu lemůrů )
  • při návštěvách dalších institucí (Techmánie, DEPO2015, Centrum robotiky)
  • přijímá finanční a věcné dary od rodičů
 • s 28. ZŠ v Rodinné ulici v rámci Smlouvy o partnerství
  • návštěvy budoucích prvňáčků v 1. třídách ZŠ
  • beseda ředitelky 28.ZŠ s rodiči budoucích prvňáčků
  • návštěvy žáků 9. tříd v MŠ s připraveným programem pro školkové děti  
  • aktivity dětí z 1. stupně na našem dopravním hřišti
  • ekodílny - společné ekotvoření žáků ZŠ a předškoláků
  • spolupráce a společné aktivity v rámci projektu "V souladu s přírodou"
  • výtvarné činnosti pro předškoláky a různá představení (pohádková, adventní, vánoční, filmová) v prostorách družiny
  • sportovní soutěže pro předškolní děti organizované základní školou
  • čtení v trávě
  • keramické tvoření
 • s plzeňskou ZOO v rámci Smlouvy o partnerství
  • rodiče dětí naší MŠ jsou kmotry chovu určeného zvířátka (momentálně je zvíře v řešení)
  • děti v mateřské škole pravidelně navštěvuje mluvčí ZOO
  • děti společně několikrát za rok navštěvují plzeňskou ZOO
  • společně vozíme zvířátkům mikulášskou nadílku
  • sbíráme kaštany, ovoce a zeleninu pro zvířátka
 • společně s PPP STEP Kladno jsme centrem kolegiální podpory v oblasti pedagogické diagnostiky, ve spolupráci s odborníky z PPP, KPPP, SPC provádíme posouzení školní zralosti a úrovně dovedností dítěte a následné konzultace pro rodiče, vše vzhledem k citlivosti dítěte předškolního věku, realizujeme v prostorách mateřské školy, rodiče dávají písemný souhlas
 • s Fakultou pedagogickou ZČU - umožňujeme praxe studentům školy, spolupracujeme se studenty, se zástupci fakulty, odborníky
 • s ČZU Praha - realizujeme projekt "Ptáci online" formou přímého pozorování hnízdění ptáků v naší "chytré" ptačí budce
 • se Speciálně pedagogickým centrem Zbůch - integrace postiženého dítěte v naší MŠ
 • se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené - integrace postiženého dítěte v naší škole
 • společně se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči děláme logopedickou depistáž v prostorách mateřské školy, rodiče dávají písemný souhlas s vyšetřením
 • se speciálním pedagogem - individuální podpora dětí a eliminace možné budoucí školní neúspěšnosti
 • se Záchrannou stanicí ptactva – vzájemné návštěvy, využití tematických stezek k vycházkám
 • s Městskou a Českou policií Plzeň - zejména na dopravním hřišti a školní zahradě
 • s BESIPem - při otevírání dopravního hřiště a školní zahrady pro rodiče našich dětí a veřejnost
 • se Sokolem - sportovní aktivity a projekty
 • s MPSV - projekt "Pomáháme seniorům"
 • s Domem zahraniční spolupráce - realizace projektů eTwinning
6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail