Strážce zahrady

Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty

Mateřská škola spolupracuje:

 • s rodiči dětí
  • při projektech ve třídách
  • při projektech na školní zahradě a dopravním hřišti, údržbě zahrady
  • při výletech a návštěvách plzeňské ZOO ( sponzorství chovu nosálů )
  • při návštěvách solné jeskyně
  • přijímá finanční a věcné dary od rodičů
 • s 28. ZŠ v Rodinné ulici v rámci Smlouvy o partnerství
  • návštěvy budoucích prvňáčků v 1. třídách ZŠ
  • beseda ředitelky 28.ZŠ s rodiči budoucích prvňáčků
  • návštěvy žáků 9. tříd v MŠ s připraveným programem pro školkové děti  
  • aktivity dětí z 1. stupně na našem dopravním hřišti
  • ekodílny - společné ekotvoření žáků ZŠ a předškoláků
  • spolupráce a společné aktivity v rámci projektu "V souladu s přírodou"
  • výtvarné činnosti pro předškoláky a různá představení (pohádková, adventní, vánoční, filmová) v prostorách družiny
  • sportovní soutěže pro předškolní děti organizované základní školou
 • s plzeňskou ZOO v rámci Smlouvy o partnerství
  • rodiče dětí naší MŠ sponzorují chov nosálů červených
  • děti v mateřské škole pravidelně navštěvuje mluvčí ZOO se živými zvířátky
  • děti společně několikrát za rok navštěvují plzeňskou ZOO
 • společně s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň provádíme posouzení školní zralosti a následné konzultace pro rodiče, vše vzhledem k citlivosti dítěte předškolního věku, realizujeme v prostorách mateřské školy, rodiče dávají písemný souhlas
 • s Fakultou pedagogickou ZČU - umožňujeme praxe studentům školy
 • se Speciálně pedagogickým centrem Zbůch - integrace postiženého dítěte v naší MŠ
 • se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené - integrace postiženého dítěte v naší škole
 • společně se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči děláme logopedickou depistáž v prostorách mateřské školy, rodiče dávají písemný souhlas s vyšetřením
 • se Záchrannou stanicí ptactva – vzájemné návštěvy
 • s Městskou a Českou policií Plzeň - zejména na dopravním hřišti a školní zahradě
 • s BESIPem - při otevírání dopravního hřiště a školní zahrady pro rodiče našich dětí a veřejnost
6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail