Platby ve školním roce 2019-2020

Informace o platbách školného a stravného ve školním roce 2019/2020.

ŠKOLNÉ

Z důvodu přerušení provozu naší mateřské školy se upravuje výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., na částku 172,- Kč. Rozdíl ve výši 368,- Kč bude vrácen zákonným zástupcům dítěte na účet nejpozději do 15. 4. 2020. Vratka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte za měsíc duben 2020 se bude řešit stejným způsobem (bude vrácena částka ve výši odpovídající počtu dní, kdy bude přerušený provoz) v květnu 2020. V případě dotazů se obracejte na hospodářku školy, paní Milenu Liprtovou.

Od září 2019 zadejte nový trvalý příkaz na měsíční platbu školného
na období 9/2019 - 6/2020  ve výši
540,-Kč/měsíc, plaťte vždy k 15. každého měsíce.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí při nástupu k docházce 1. den, případně (pokud dítě nenastoupí 2. 9. 2019) ve středu 4. 9. 2019 bude sděleno hospodářkou školy (osobně, či telefonicky).

DĚTI   PŘEDŠKOLNÍHO   VĚKU, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let a starší ŠKOLNÉ NEPLATÍ !

ČÍSLO ÚČTU JE: 54433311/0100

 

STRAVNÉ

Z důvodu přerušení provozu naší mateřské školy, budou platby za únor 2020 (dle vyúčtování) a za období od 2. do 10. 3. 2020 realizovány prostřednictvím inkasa v běžných termínech. Jednotlivé další způsoby plateb budou řešeny individuálně a vzhledem k výši zálohy AŽ PO SKONČENÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY! V případě dotazů se obracejte na hospodářku školy, paní Milenu Liprtovou.

Do 15. 9. 2019 zašlete  ZÁLOHU   NA   STRAVNÉ  na účet školní jídelny ve výši 1 000,-Kč.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí při nástupu k docházce 1. den, případně (pokud dítě nenastoupí 2. 9. 2019) ve středu 4. 9. 2019 bude sděleno hospodářkou školy (osobně, či telefonicky).

ČÍSLO ÚČTU JE: 10932311/0100

Cena stravného za dítě/1 den v MŠ: strávník 3 - 6 let celkem 37,- Kč, strávník 7 - 10 let celkem 41,- Kč.

 

 

PLAVÁNÍ

Platby za nerealizované lekce plavání budeme řešit po ukončení přerušení provozu školy a budeme vás informovat.

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) za 2.pololetí ve školním roce 2019/2020 bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. Konečný počet dětí bude upřesněn do konce ledna 2020 a rodičům sdělíme potřebné informace na třídní schůzce. PŘED PRVNÍ LEKCÍ JE TŘEBA PŘINÉST POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE!

Platbu zasílejte na účet MŠ 54433311/0100 nejpozději do 22. 2. 2020, V.S. je číslo přiřazené Vašemu dítěti hospodářkou školy.

Platba je nevratná.

 

ANGLIČTINA

Cena kurzu Angličtina hrou na školní rok 2019/2020 bude upřesněna v září, informace k zahájení a průběhu tohoto kurzu se dozvíte na třídních schůzkách.