Strážce zahrady

Platby ve školním roce 2023-2024

ŠKOLNÉ

Od září 2023 zadejte nový trvalý příkaz na měsíční platbu školného
na období 9/2023 - 6/2024  ve výši 
600,-Kč/měsíc, plaťte vždy k 15. každého měsíce.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí na webových stránkách školy v kapitole "INFORMACE PRO RODIČE"

DĚTI   PŘEDŠKOLNÍHO   VĚKU, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let a starší ŠKOLNÉ NEPLATÍ !

ČÍSLO ÚČTU JE: 54433311/0100

 

STRAVNÉ

Do 15. 9. 2023 zašlete  ZÁLOHU   NA   STRAVNÉ  na účet školní jídelny ve výši 1 300,-Kč.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí na webových stránkách školy v kapitole "INFORMACE PRO RODIČE"

ČÍSLO ÚČTU JE: 10932311/0100

Cena stravného za dítě/1 den v MŠ:

strávník při celodenním pobytu

strávník bez odpolední svačiny. 

 

PLAVÁNÍ

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) za 2.pololetí ve školním roce 2023/2024 bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. Rodičům sdělíme potřebné informace na třídní schůzce. PRO ÚČAST JE TŘEBA PŘINÉST POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE!

Platbu zasílejte na účet MŠ 54433311/0100 nejpozději do 26. 1. 2024, V.S. je číslo přiřazené Vašemu dítěti hospodářkou školy.

Platba je nevratná.

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail