Strážce zahrady

Platby ve školním roce 2020-2021

ŠKOLNÉ

Od září 2020 zadejte nový trvalý příkaz na měsíční platbu školného
na období 9/2020 - 6/2021  ve výši
540,-Kč/měsíc, plaťte vždy k 15. každého měsíce.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí při nástupu k docházce 1. den, případně (pokud dítě nenastoupí 1. 9. 2020) ve středu 2. 9. 2020 bude sděleno hospodářkou školy (osobně, či telefonicky).

DĚTI   PŘEDŠKOLNÍHO   VĚKU, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let a starší ŠKOLNÉ NEPLATÍ !

ČÍSLO ÚČTU JE: 54433311/0100

 

STRAVNÉ

Do 15. 9. 2020 zašlete  ZÁLOHU   NA   STRAVNÉ  na účet školní jídelny ve výši 1 000,-Kč.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí při nástupu k docházce 1. den, případně (pokud dítě nenastoupí 1. 9. 2020) ve středu 2. 9. 2020 bude sděleno hospodářkou školy (osobně, či telefonicky).

ČÍSLO ÚČTU JE: 10932311/0100

Cena stravného za dítě/1 den v MŠ:

strávník při celodenním pobytu

strávník bez odpolední svačiny. 

 

PLAVÁNÍ

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) za 2.pololetí ve školním roce 2020/2021 bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. Konečný počet dětí bude upřesněn do konce ledna 2021 a rodičům sdělíme potřebné informace na třídní schůzce. PŘED PRVNÍ LEKCÍ JE TŘEBA PŘINÉST POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE!

Platbu zasílejte na účet MŠ 54433311/0100 nejpozději do 22. 2. 2021, V.S. je číslo přiřazené Vašemu dítěti hospodářkou školy.

Platba je nevratná.

 

ANGLIČTINA

Cena kurzu Angličtina hrou na školní rok 2020/2021 bude upřesněna v září, informace k zahájení a průběhu tohoto kurzu se dozvíte na třídních schůzkách.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail