Strážce zahrady

Historie školy

Škola byla otevřena v roce 1966. Budova mateřské školy je dvoupatrová, podsklepená, čtyřtřídní. Školu obklopuje zahrada o rozloze 1800 m2. Mateřská škola je od 1. 1. 2002 právním subjektem.

Za jeden z našich projektů "Zelená oáza radosti a dopravní hřiště" byla škole v roce 2004 udělena zvláštní "Cena zdraví a bezpečného životního prostředí" od mezinárodní společnosti Bussines Leaders Forum. Máme nadstandardní školní zahradu s potůčkem, se kterou jsme vyhráli v roce 2005 soutěž "Zelená je zaHRAda". V roce 2006 proběhla na naší škole kontrola České školní inspekce s nejvyšším stupněm hodnocení "Příklad dobré praxe".

V roce 2009 bylo z dotace NORSKÝCH FONDŮ zrealizováno zateplení a nový vzhled školy.

V roce 2010 byla započata rekonstrukce interiéru školy z dotace EU ROP. Ze stejné dotace je realizován i vzdělávací projekt "V souladu s přírodou", který je součástí celkové přeměny školy v duchu jejího ekologického zaměření. Školní kuchyně byla vybavena novým konvektomatem.

Během roku 2011 pokračovala modernizace a celková rekonstrukce školy výměnou topných těles, byly nově provedeny elektrické rozvody a vyměněno veškeré osvětlení v budově, byly zrekonstruovány umývárny ve třech třídách a přizpůsobeny pro možnou integraci postižených dětí. Do učebny jsme získali interaktivní tabuli pro obohacení výuky dětí. Školní zahrada byla doplněna o mlhoviště, dopravní hřiště o dřevěný domek na koloběžky a v nově připojené části zahrady vznikla indiánská osada. Součástí osady je týpí, totem, kánoe a kůň. Kolem celého areálu naší školy bylo též vyměněno oplocení.

V roce 2014 potvrdila Česká školní inspekce při své inspekční činnosti na naší škole znovu vynikající hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dětí -  "Příklad dobré praxe".

 

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY V DATECH

1966 - vznik 6. mateřské školy Plzeň
1987 - rekonstrukce střechy
1992 - začátek profilace mateřské školy na ekologii
1993 - počátek spolupráce se ZOO Plzeň – zahájení sponzorství chovu nosálů červených rodiči
1994 - zahájení aktivní spolupráce s 28. základní školou v Rodinné ulici
1995 - částečná rekonstrukce rozvodů vody, štukování sklepních místností, zprovoznění prádelny, mandlovny
1996 - vybudování tělocvičny s horolezeckou stěnou, vybavení ve spolupráci se sponzory
1997 - nová fasáda školy s ekologickým motivem „strom se dvěma šnečky“
1998 - založení terárií s leguány, pakobylkami, zlatohlávky a akvárií v prostorách školy, částečná obnova nábytku
2000 - přechod na zdravou výživu dětí, zařazování racionálních potravin do jídelníčku
2000 - zahájení projektu na školní zahradě „ Zelená oáza radosti“ – celková rekonstrukce ze získaných finančních dotací Nadačního fondu Zelený poklad, Komise Životního prostředí Rady m. Plzně, ve spolupráci s rodiči a za podpory sponzorů
2002 - zahájení projektu „Dopravní hřiště se světelnou signalizací“ ze získané finanční dotace Životního prostředí Rady města Plzně, Nadačního fondu Zelený poklad na získaném přilehlém pozemku školní zahrady
2002 - přechod školy na právní subjekt
2003 - dokončení „Zelené oázy a otevření dopravního hřiště“
2004 - udělena zvláštní „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“ od mezinárodní společnosti Bussines Leaders Forum
2004 - výměna pracovních stolů ve školní jídelně za nerezové
2004 - rekonstrukce dětských hygienických zařízení I. etapa – letní prázdniny
2005 - rekonstrukce dětských hygienických zařízení II. etapa – za provozu MŠ
2005 - realizace stavby „Vodní prvek“ – na školní zahradě z finanční dotace Životního prostředí Rady města Plzně a Nadačního fondu Zelený poklad
2006 - první místo v soutěži Nadačního fondu Zelený poklad „Zelená je zaHRAda“
2007 - výměna oken
2008 - rekonstrukce dvou přípravných kuchyněk školní jídelny
2008 - instalace zabezpečovacího systému v budově školy
2008 - instalace rozvodů internetového připojení do tříd a školní jídelny, napojení na Správu informačních technologií m. Plzně, vybavení tříd počítači, centrálním multifunkčním zařízením
2009 - rekonstrukce školy ze získané finanční dotace z Norských fondů – zateplení fasády, střechy, sanace sklepů, výměna krytů na radiátory
- rekonstrukce nájemního bytu v přízemí školy na učebnu pro mateřskou školu, navýšení kapacity školy ze 100 na 104 dětí
- získání přilehlého pozemku zahrady do užívání školy
2010 - rekonstrukce školy ze získané zkrácené dotace z ROP II NUST Jihozápad – částečná rekonstrukce elektřiny, obnova podlah, dětského hygienického zařízení pro hendikepované, rekonstrukce školní jídelny – podlahy, obklady, výstavba úklidových komor, instalace nového konvektomatu pro zdravé vaření, obnova nábytku ve třídách, instalace infrasauny, schodolez pro postižené, dětské pískoviště, brána „koně“...
- zahájení speciálního vzdělávacího projektu „V souladu s přírodou – Indiánská osada“
jako součást dotace ROP
2011 - proběhlo pokračování rekonstrukce školy ze schválené druhé poloviny dotace ROP II NUTS Jihozápad - dokončení rekonstrukce elektřiny, zbylých dětských hygienických zařízení – zpřístupnění pro hendikepované děti, celková rekonstrukce topení, dokončení obnovy dětského nábytku, instalace interaktivní tabule, oplocení zahrady, domeček na koloběžky na dopravní hřiště, mlhovitě na školní zahradu, dětské dřevěné herní prvky umístěné na získaný přilehlý pozemek, vytvoření „Indiánské osady“
- pokračování vzdělávacího projektu „V souladu s přírodou – Indiánská osada“
- nástup postiženého dítěte k předškolnímu vzdělávání
2012 - na školní zahradě proběhla obnova dětských pískovišť „Šestihran“ a dvojpískoviště „Osmička“, proběhla rekultivace vodního prvku s napojenou pumpou. Bylo vytvořeno přírodní bludiště a propojeno s „Indiánskou osadou“. Proběhla výsadba nových vhodných keřů z dotace Životního prostředí Rady města Plzně, byly vysazeny tři nové stromy náhradou za staré
2013 - na dětském dopravním hřišti byl z investičního fondu mateřské školy zrealizován nechráněný železniční přejezd s výstražnou signalizací
- mateřská škola zveřejnila příběh prostřednictvím Rádia Impuls a získala sponzorskou firmu, která zakoupila speciální tříkolku Loped do rodiny naší postižené Elišky
2014 – celoroční akce „Víčka pro Elišku“ na podporu pooperační rehabilitační péče postiženého integrovaného dítěte s tematicky pojatým Dnem Země („Mozaika jako poděkování“) a zapojením dalších škol i veřejnosti
pokračování vzdělávacího projektu „V souladu s přírodou – Indiánská osada“ formou aktivit zaměřených na smyslové vnímání dětí a akcí realizovaných ve spolupráci s partnerskými organizacemi
proběhla kontrola České školní inspekce s nejlepším možným hodnocením „Příklad dobré praxe“
2015 - na jaře byl zrealizován projekt "Šikovné ruce", který podporoval rozvoj pracovních dovedností dětí a jejich spolupráci s rodiči; v červnu jsme se rozloučili s Eliškou a od září bylo do školy přijato další handicapované dítě k integraci do Sluníčkové třídy; na podzim získala škola nové sestavy Polikarpovy stavebnice díky dotovanému projektu "Plzeň-moje město"; od září začal probíhat na škole celoroční projekt k 50. výročí otevření školy "Mámo, táto, slavte s námi!" zaměřený na zapojení rodičů i veřejnosti do života školy a jejich seznámení s historií, současností i pohledem do budoucnosti
2016 - škola oslavila 50. výročí svého otevření formou celoročního projektu, jehož součástí byla zahradní slavnost a prezentace školy pro širokou veřejnost; škola rozšířila spolupráci se ZŠ o tvorbu v keramické dílně (dárek škole); škola získala dotace na projekty spojené s vlastními oslavami; realizován projekt „Zelená oáza radosti – 2. pokračování“ – doplnění školní zahrady o nové prvky, obnova altánu a vytvoření bylinkových ostrůvků s hmatovou stezkou a zavlažovacím systémem - projekt byl finančně podpořen Komisí Životního prostředí Rady města Plzně; realizace dokončení projektu železničního přejezdu se světelnou a zvukovou signalizací na dopravním hřišti – instalace „Mašiny“; realizován projekt „Žijeme zdravě“ – pěstování zeleniny, jahod a bylinek na školní zahradě; realizován projekt „Přírodou krok za krokem“ jako součást dlouhodobého vzdělávacího programu „V souladu s přírodou – indiánská osada“ 
2017 - ve škole byl realizován projekt mezinárodní spolupráce prostřednictvím eTwinningového prostředí s názvem "Překvapení z balíčků, aneb poznáváme svět", projekt ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou "Ptáci online", pokračovala integrace handicapovaného dítěte, na jaře byl realizován projekt "Společně a s úsměvem" finančně podpořený městem Plzeň a v létě projekt obnovy pergoly u vstupu do budovy školy "Zelená oáza radosti" - 3. etapa pokračování finančně podpořený OŽP MMP, škola se zapojila i do dalších projektů - sportovních, na podporu zdravého životního stylu, ekologických, environmentálních i poznávacích
- škola navázala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a podařilo se jí zrealizovat projekt „Ptáci online“ s celorepublikovým dosahem, do projektu se zapojili i žáci sousední 28. ZŠ
- škola získala dotaci od OŠMS MMP na projekt „Společně a s úsměvem“, který v prvním pololetí realizovala jako cyklus akcí podporujících zapojení rodičů i veřejnosti do života školy
- škola se zapojila do projektu „Dešťovka je kamarád“ ekologického sdružení Ametyst a také využila možnosti kolegiální podpory se zaměřením na environmentální vzdělávání
- od září škola realizuje projekt „Šablony pro 6. MŠ Plzeň“, jehož součástí je personální podpora vzdělávání v podobě školního asistenta, podpora spolupráce s rodiči, podpora dětí s SVP, podpora bezproblémového přechodu dětí z MŠ do ZŠ a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- od září škola realizuje projekt „Svůj pokus si zkus!“ finančně podpořený RMP, který podporuje polytechnické vzdělávání dětí, poznávání světa prostřednictvím zkoumání, pozorování, prožívání a objevování a podněcuje zájem rodičů i veřejnosti o svět kolem nás
- na zahradu byl nainstalován nový kamarád a dětský prvek „Šnek kulička“.
2018 - škola získala dotaci od OŠMS MMP na projekt „Od jara do léta společně krok
za krokem“, který v prvním pololetí realizovala jako cyklus akcí podporujících
zapojení rodičů i veřejnosti do života školy
- vzdělávání podpořily velmi zajímavé realizované aktivity v rámci projektů – „Ptáci online“, „Motýlí svět“, „Svůj pokus si zkus!“ a návštěva Techmánie, …
- uskutečnily se dva turnusy ozdravného pobytu v Soběšicích u Sušice
- ředitelka školy se zúčastnila mezinárodního pracovního setkání ve Varšavě na podporu spolupráce evropských škol
- pergola u vstupu do budovy školy byla doplněna o didaktické prvky – veverku, ještěrku, hnízdo s čápy a pavouka s pavučinou
- škola realizuje projekt „Šablony pro 6. MŠ Plzeň“, jehož součástí je personální podpora vzdělávání v podobě školního asistenta, podpora spolupráce s rodiči, podpora dětí s SVP, podpora bezproblémového přechodu dětí z MŠ do ZŠ a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- v srpnu zajišťovala škola prázdninový provoz pro děti z mateřských škol z MO Plzeň 4
- od září 2018 škola realizuje projekty podporující zaměření školy, spolupráci s rodiči i dalšími školami
o Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (ČOS, Kvítečková třída)
o „Nature through the children´s eyes“ (eTwinning – mezinárodní projekt ve spolupráci se školami z Francie, Bulharska, Slovenska, Španělska, Itálie a se Střední pedagogickou školou Karlovy Vary, Srdíčková třída)
o „Život v trávě“ – chov zlatohlávků konžských (ZOO a BZ Plzeň)
o „Maminko, tatínku, zveme Vás na svačinku!“ (ŠJ, celoškolní celoroční)
2019 - škola získala dotaci od OŠMS MMP na projekt „Mámo, táto, pojďme zas objevovat svět kolem nás, který v prvním pololetí realizovala jako cyklus akcí podporujících zapojení rodičů i veřejnosti do života školy
- vzdělávání podpořily velmi zajímavé realizované aktivity v rámci dlouhodobých projektů – „Ptáci online“, „Motýlí svět“, „Svůj pokus si zkus!“ a návštěva Techmánie, Centra robotiky, ...
- uskutečnily se dva turnusy ozdravného pobytu v Soběšicích u Sušice
- škola uzavřela projekt „Šablony pro 6. MŠ Plzeň“ a podala žádost o novou dotaci v rámci projektu „Šablony II pro 6. MŠ Plzeň“ (personální podpora školy – školní asistent, speciální pedagog, podpora DVPP a projektového vyučování) – realizace projektu září 2019 – srpen 2021
- Srdíčková třída ukončila projekt mezinárodní spolupráce škol „Nature through the children´s eyes“
- na školní zahradu byla instalována „knihobudka Sova“ pro podporu motivace dětí k zájmu o knihy a časopisy a podporu motivace k aktivitám dětí na školní zahradě
- škola poprvé realizovala celoroční provoz včetně letních měsíců (červenec a srpen)
2020 - od začátku roku se škola partnersky zapojila do projektu „SMART Plzeňáčci“ pro podporu IT
vzdělávání dětí
- v únoru proběhly v Kvítečkové třídě dva projektové dny finančně podpořené z dotace
„Šablony..“ zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání dětí
- od 11. 3. 2020 byl v naší škole přerušen provoz z rozhodnutí RMP z důvodu pandemie a
následných opatření proti šíření nákazy koronavirem
- probíhalo vzdělávání dětí online a na dálku bez osobní přítomnosti dětí v MŠ
- od 25. 5. 2020 byl obnoven provoz školy za zvláštních hygienických opatření a nařízení vlády
- od 22. 6. 2020 začala rozsáhlá sanace celého prostoru suterénu školy
- letní provoz jedné třídy se uskutečnil po dohodě ředitelek se zřizovatelem od 1. 7. 2020
do 24. 8. 2020 v novém pavilonu 54. MŠ Plzeň a byl personálně zajištěn zaměstnanci 6. MŠ
Plzeň
2021 – v únoru škola prezentovala vlastní aktivity i vzdělávání dětí v prostorách radnice města Plzně
-  od března začala realizace projektu „Příroda na dosah“ – dosadbou stromů, vegetačními úpravami školní zahrady, realizací pracovní přírodní dílny a vypletením týpí z vrbového proutí
-  od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 byla naše škola z důvodu rozhodnutí vlády uzavřena (pandemie)
-  od 12. 4. 2021 zajišťovala škola dva týdny vzdělávání pouze předškolákům s povinností školní docházky a dětem, jejichž rodiče mají vybrané profese zajišťující infrastrukturu (děti i zaměstnanci školy byli 2x týdně testovaní)
-  od 26. 4. 2021 byl obnoven provoz školy pro všechny děti s omezeními dle nařízení vlády
-   v srpnu 2021 škola úspěšně dokončila realizaci projektu Šablony II pro 6. MŠ Plzeň
-  od září 2021 škola realizuje navazující projekt Šablony III pro 6. MŠ Plzeň
-  v prosinci škola ukončila účast v projektu SMART Plzeňáčci
2022 – celý školní rokje realizován cyklus týdenních aktivit prospolupráci rodiny se školou „Krok
            za krokem školním rokem“

- koncem února začala válka na Ukrajině, což znamenalo příliv velkého množství migrantů, vznik adaptačních skupin pro děti uprchlíků, mimořádné humanitární sbírky i počiny, velkou vlnu solidarity
- v době jarních prázdnin na základních školách byla v budově školy provedena rekonstrukce sítě LAN a instalovány a zprovozněny videotelefony pro zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých a zlepšení komunikačního systému
- zápisy do mateřských škol proběhly dvoufázově – v běžném termínu pro děti žijící v ČR, v červencovém termínu pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny
- byl dokončen projekt vegetačních úprav na školní zahradě „Příroda na dosah“
- letní provoz proběhl s omezením na jednu třídu
- realizace projektu "Výpravy za poznáním s kočkou Natálkou" - výpravy do světa, do přírody, ale i rodinné a za kamarády z jiné školky
- za realizace projektu "Malý redaktor" získala škola certifikát Quality Label a národní cenu DZS (ocenění úroveň projektových aktivit, mezinárodní spolupráce, využití IT technologií, provázanost s reálným životem a vzděláváním na úrovni třídy i školy), za stejný projekt byla škola nominovaná na celorepublikové ocenění mezinárodních počinů v kategorii flexibilita a inovace - projekt je prezentován ve sborníku realizovaných mezinárodních top projektů v roce 2022
2023 - škola začala realizovat projekt na podporu prevence bezpečnosti "Nebojím se, chci si hrát, rizika však musím znát"
- ředitelka školy získala při příležitosti Dne učitelů jako ocenění své práce plaketu "úspěšný učitel" od KÚ PK
- škola získala Evropský certifikát Quality Label za realizaci projektu "Malý redaktor"

 

 

 

 


 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail