Strážce zahrady

Filozofie školy

Motto:

"Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou výchovu, nezmaří ji ani déšť ani sucho."
Hippiás

Hlavní myšlenka

Sedíme v kroužku, máme to štěstí, že nemusíme spěchat. Můžeme se posadit, držet jeden druhého za ruku a uvědomit si, že tady jsme spolu a pro sebe. Teď jsme ještě někde jinde: ve světě fantazie, her a kamarádů, kteří se ráno sejdou a popřejí si dobrý den, pohladí se a užijí si spolu spoustu legrace při společných hrách, cvičení, zpívání, kreslení, učení, prožívání....... tak to jsme my, děti a paní učitelky.

"Utrhl jsem květinu a zvadla, chytil jsem motýla a zemřel mi v dlani. Pochopil jsem, že krásy se mohu dotknout jenom srdcem."
John Lenon

Jsme mateřská škola, která má, zatím jako jediná v regionu, propracovaný systém vzdělávání s ekologickým zaměřením.

A naše vize?

Být moderní ekologickou mateřskou školou, která splňuje obecné cíle vzdělávání a výchovy současného národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, na základě participativního řízení.

Naše cíle vyplývající z vize školy:

Rozvoj osobnosti dítěte obohacený o prvky ekologické výchovy.

Naše dlouhodobé cíle:

Rozvíjet a podporovat sebevědomí dítěte, jeho plné a spokojené prožívání, sebejistotu a důvěru ve vlastní schopnosti. Učit dítě dívat se kolem sebe, být otevřené poznání i prožívání, učit je zájmu rozumět všemu, co život přináší, učit děti přijímat změny a přizpůsobovat se jim, učit je žít mezi ostatními a komunikovat s nimi. Nacházet mezi nimi kamarády pro život, hru, učení, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých, schopné uplatnit se a prosadit se mezi nimi.

Ekologické cíle vyplývající ze zaměření školy:

Vytvářet základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí a k životnímu prostředí. Objevovat vazby v přírodě, souvislosti lidského chování a jednání a jeho dopady na vlastní život i na své životní prostředí. Tyto souvislosti si uvědomovat, být ochoten své jednání změnit a aktivně tuto změnu projevit.

Název školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s celoročním zaměřením "Země, oheň, voda, vzduch a my"

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail