Strážce zahrady

Zveme děti i vás prožít společný čas

Tento  projekt je pozvánkou  pro rodiče, děti i jejich kamarády, prostě všechny přátele naší školy, přidat se k nám a společně prožít zajímavé odpoledne. Snaží se nabídnout rodičům možnost sdílet s dětmi aktivity v prostředí mateřské školy.  

Doba realizace projektu byla původně plánovaná zejména na jaro 2020. Z pochopitelných důvodů při přerušeném provozu školy a za daných vládních a hygienických opatření nastavených proti šíření koronaviru jsme se rozhodli, že většinu odpoledních setkání přesuneme do 1. pololetí následujícího školního roku. I když není jisté, jaké možnosti na podzim 2020 budou, věříme, že případná omezení neznemožní alespoň pár setkání všech, kteří do života naší školy patří.

Myšlenka projektu je trochu jiná, přesto jsme alespoň dvě plánované aktivity zkusily realizovat už na jaře, a to online s dovětkem "doma sami, přesto s námi". Byl to tradiční "Den Země", kdy prostřednictvím námětů našich pedagogů společně tvoříme v našich improvizovaných třídních dílničkách i na školní zahradě. Na webových stránkách naší školy jsme nasdíleli tyto náměty na domácí tvoření a byli jsme potěšeny, když nám rodiče nadšeně posílali fotografie výtvorů a výrobků.

Druhou aktivitou bylo pozorování hnízdění sýkorek, které se už čtvrtým rokem zabydlely v budce na túji u vchodu do naší zahrady. Jak už název projektu napovídá, vždy je to tak trochu online, protože my můžeme nakouknout do soukromí sýkorek jen díky kameře v budce a přenosu krátkých aktuálních videí z rozrůstání se jejich ptačí rodinky. Ptáci online už prostě patří vždy od března k životu naší školy.

 
             Co nám "uteklo", je společné jarní sázení. Záhonek květů sice vznikl, ale děti si ho užily jen krátce.          Po ukončení školního roku jsme jednu třídu dětí přestěhovali do 54. MŠ Plzeň, která nám po dobu letních měsíců poskytla zázemí pro děti.

 A co nás tedy čeká ještě na podzim?

• „pojďme tělo rozhýbat, trochu si zasportovat“

• „po poledni rušno není, těšíme se na pohádkové čtení“

• „na zahradě otevřené dobroty si opečeme“ 

• „večer tichou noční tmou projdeme se zahradou

• „od čertů a andílků dovezeme zvířátkům Mikulášskou nadílku

„cukrovím a jehličím třídy pěkně provoníme, s básničkou a písničkou u stromečku posedíme“

 

Projekt je dotovaný OŠMT prostřednictvím schválené finanční dotace ZMP.

        

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail