Strážce zahrady

ZELENÁ OÁZA RADOSTI

Projekt "Zelená oáza radosti" pokračuje v roce 2017 ve své 3. etapě obnovou pergoly u vstupu do budovy školy.

Navazuje na předchozí etapy koncepčního rozvoje školní zahrady. Díky tomuto dlouhodobému projektu, jehož jednotlivé fáze můžete sledovat v oddíle "Historie školy" a také v mnoha článcích zveřejněných na našem webu v průběhu posledních patnácti let a jehož zatím poslední částí byly realizace v prvním pololetí 2016, je naše zahrada skutečnou oázou v městské zástavbě.

I přesto je stále co vylepšovat, obnovovat, doplňovat. Tentokrát přišla řada také na konstrukci pergoly, která byla již ve špatném stavu a roky, kdy spoluvytvářela příjemný a vždy "útulný" vstupní prostor do budovy školy, se na ní neúprosně projevily. Z toho důvodu škola zažádala o finanční podporu obnovy této konstrukce a OŽP MMP jí tuto dotaci schválilo. Rozhodující v tom byla myšlenka udržení vhodného a pro lidi příjemného životního prostředí v centru městské zástavby a samozřejmě také zajištění bezpečnosti dětí i veřejnosti.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 16. 3. 2017 naši žádost (usnesení č. 84) o poskytnutí finančního příspěvku na tento projekt v plné výši (tj. 103 900,- Kč) a škola využila přerušeného provozu v letních měsících k možnosti tento projekt zrealizovat. Poděkování patří též zástupcům ÚMO Plzeň 4 a zúčastněným firmám za spolupráci.

          

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail