Strážce zahrady

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu České obce sokolské s názvem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Děti ze Srdíčkové, Motýlkové a Sluníčkové třídy budou během celého školního roku zkoušet svoje pohybové dovednosti se zvířátky, která jednotlivé části motivačně propojují. Součástí aktivit je i pracovní sešit, kam budou svoje pokroky v pohybových dovednostech formou hodnotících samolepek zaznamenávat, dokreslovat obrázky a čeká je i jednoduchý"domácí úkol", který by děti měly splnit za podpory svých nejbližších.

 

Jelikož jsou pohybové aktivity samozřejmou každodenní součástí života předškolních dětí a tento projekt je podporuje v odvaze zkoušet, co zvládnou a motivovat je ke zdokonalování se v koordinaci pohybů, jistotě a nadšení z her a cvičení, těšíme se, že budou samy vyhledávat další výzvy a sportovní příležitosti.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail