Strážce zahrady

Společně a s úsměvem

Projekt   "Společně a  s úsměvem"  je projektem na podporu spolupráce s rodinou a veřejností. Tento projekt je koncipován jako cyklus jarních akcí a aktivit různého charakteru a obsahové náplně, které spojuje možnost rodičů i veřejnosti zapojit se aktivně do všech činností s ním souvisejících, neformálně být součástí vzdělávání v naší škole a užít si společné chvíle s dětmi.

V období únor - červen 2017 jsme tak mohli společně podniknout cestu  "Tancem, letem pohádkovým světem"   a ocitnout se tak jeden den ve světě pohádkových postav, příšer z různých příběhů, prostě ve světě dětské fantazie.

Při oslavě svátku Dne Země jsme tvořili a vyráběli již tradičně v improvizovaných dílnách jednotlivých tříd  "Ze starého nové".

Zopakovali jsme velice zdařilou a dětmi i rodiči (dokonce i příchozí veřejností) oceněnou týdenní akci sázení jarních květin  "Jarní probouzení", kdy se každý, kdo přinesl jednu jarní květinu, mohl stát spolutvůrcem nádherného svěžího barevného sluníčkového záhonu před vstupem do školní budovy.

                                     

Nezapomněli jsme ani na oslavu Dne dětí, kdy formou her na školní zahradě, jízd na koloběžkách na dopravním hřišti a malováním na obličej škola přispívá k velké akci organizované Sokolem Plzeň Letná na sousedním fotbalovém hřišti. Je to odpoledne, kdy si děti mohou vyzkoušet svou dovednost v různých aktivitách, zažít něco nového, dozvědět se více o některých záchranných složkách a za získané bodíky si také vybrat nějakou odměnu. Rodiče i veřejnost má možnost užít si tento den společně s dětmi, setkávat se s organizátory a zaměstnanci školy a dozvědět se mnohé o životě uvnitř školy.

A nakonec  "Společně a s úsměvem"  nejstarší děti zažily poprvé loučení se svými kamarády a pasování na školáky. Společně se rozloučily se školkou a přišel čas jít dál.
Tak hodně štěstí!!

Dotací na materiál, dárky pro děti a služby při těchto akcích školu finančně podpořil Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu města Plzně. Patří mu naše poděkování.

                                     

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail