Strážce zahrady

ŠABLONY PRO 6. MŠ PLZEŇ

 

OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Šablony pro 6. MŠ Plzeň, reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004359"

Podpořeno: prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Výše finanční podpory: 425 760,- Kč

Anotace projektu: projekt je zaměřen na kombinaci těchto témat - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, spolupráce s rodiči dětí, personální podpora MŠ - školní asistent.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního posílení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a také podpořit spolupráci s rodiči formou odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči v MŠ.

Šablony pro naši školu:

  • I/1.1    Školní asistent - personální podpora MŠ
  • I/2.1    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ v rozsahu 40 hodin
  • I/2.6    Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • I/3.1    Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • I/3.3    Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Kontaktní osoba: Martina Baníková
banikovama@ms6.plzen-edu.cz,
tel.: 727 979 189

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail