Strážce zahrady

Šablony III pro 6. MŠ PlzeňOP VVV, Výzva č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony III pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Šablony III pro 6. MŠ Plzeň, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021821
Podpořeno: prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023
Výše finanční podpory: 183 084,- Kč

Anotace projektu: projekt je zaměřen na kombinaci těchto témat – sdílení zkušeností pedagogů mateřských škol, podpora polytechnického vzdělávání, personální podpora MŠ – školní speciální pedagog.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního posílení, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a také podpořit školu v oblasti polytechnické výchovy.


Šablony pro naši školu:
• 3.I/2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ
• 3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
• 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)


Kontaktní osoba: Martina Baníková
reditelka@ms6.plzen-edu.cz, tel.: 727 979 189

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail