Strážce zahrady

Projekt "Šikovné ruce"

Projekt "Šikovné ruce" probíhal na jaře 2015 a byl zaměřený zejména na pracovní činnosti, návyky a rozvoj pracovních dovedností dětí ve spolupráci s rodiči. Nevíce se nám vydařilo společně strávené odpoledne s rodiči a dětmi, které bylo plné různých činností a vyrábění. Procházeli jsme připravené dílny, kde jsme lepením, stříháním, zatloukáním, šroubováním a modelováním vyrobili vlastní loutku z vařečky, kterou jsme si následně odnesli domů jako dárek.
Více informací o projektu zde. Více o zrealizovaných akcích v rámci tohoto projektu se dočtete v kategorii Akce 2014/2015

Termín realizace: jaro 2015

Projekt "Šikovné ruce" byl finančně podpořen z dotace OŠMT - 10 000,- Kč (č. ŽMP 006, OŠMT/3 – usnesení č. 206), která byla určena na spotřební materiál a ceny pro děti.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail