Strážce zahrady

Projekt "Příroda na dosah"

Projekt „Příroda na dosah“ je zaměřen na vybudování pracovní přírodní dílny (základní jednoduchá konstrukce a dobudování vlastními přírodninami ze školní zahrady – vrbové pruty, sušené bylinky a rostliny – ve spolupráci s rodiči dětí) a stylizovaného přírodního týpí (z vrbového proutí – vypletení vlastními pruty ve spolupráci s rodiči i dětmi, počítáme i s tím, že konstrukce nemusí být živá, přesto zamýšlenou funkci by splňovala) a také doplnění zeleně do konkrétních míst školní zahrady (viz podrobný návrh popisem stanovišť a rostlin) pro možnost každodenního pozorování a učení se z přírody, pro zlepšení celkové kvality životního prostředí v centru městské zástavby a pro vzdělávací práci pedagogů s dětmi. Smyslem je umožnit dětem pozorovat životní cykly rostlin a jejich proměny v průběhu celého roku, moci využívat vlastní prostor a přírodniny k prožitkovým aktivitám s dětmi, podpořit rozmanitost (v rozumné míře) prostoru školní zahrady a motivaci dětí k zájmu o rostliny, potažmo přírodu. Realizací tohoto projektu bychom chtěli vytvořit dětem prostor pro vlastní spontánní pozorování, zkoumání, vnímání změn, setkávání se s živou přírodou a učení se k její ochraně, ale i možnému využití (pěstování, sušení – herbáře, sběr přírodnin, přímé zacházení s přírodninami – třídění, sestavování a tvorba dle fantazie, poznávání – plody, změny, apod.). Bude to stálá otevřená možnost pro tvůrčí a pracovní aktivity dětí dle jejich zájmů a představ – možnost proměňovat tento prostor, přispívat vlastními nápady a výtvory, zažívat možnosti využití přírodnin a zacházení s nimi.

Škola získala na podporu realizace
tohoto projektu finanční příspěvek 
od Nadačního fondu Zelený poklad.

Termín realizace je od jara 2021 do podzimu 2022.

                                        

 

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail