Svůj pokus si zkus

PROJEKT Svůj pokus si zkus je projekt podporující technické vzdělávání, rozvoj praktických dovedností a návyk dětí. Děti si vyzkoušely svoje znalosti, řešily různé logické problémy, zkoumaly, objevovaly a spolupracovaly. V období září - červen prakticky proběhly pokusy na všech třídách.

V rámci projektu děti navštívily Centrum robotiky, program Depa a svět Techmánie a planetária, kde si ověřily své zkušenosti a znalosti díky mnohem většímu rozsahu a materiálním a technickým možnostem objevily nové zajímavé zákonitosti.