Strážce zahrady

Předškolákovo individualizované vzdělávání

 

Hlavním zaměřením projektu je vytvoření funkční sítě mateřských škol jako center kolegiální podpory a vzájemného obohacování a učení škol, zejména pedagogů. Projekt je zaměřen na téma individualizace vzdělávání v MŠ.

https://individualne.cz/cim-se-zabyvame/  

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PORTFOLIO PŘEDŠKOLÁKA

DĚTI SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

DĚTI CIZINCŮ, BILINGVNÍ DĚTI, JINÉ KULTURY PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ ICT V PŘÍPRAVĚ PŘEDŠKOLÁKA

ROZVOJ MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ A PŘEDSTAV

PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST


6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail