Strážce zahrady

Mámo, táto, pojďme zas objevovat svět kolem nás

Tento projekt byl realizován v období únor - červen 2019, vystavěný jako cyklus jednotlivých akcí a aktivit v naší škole. Hlavní myšlenka byla zapojit rodiče a děti, kamarády i veřejnost do života školy.
V průběhu projektu "Mámo, táto, pojďme zas objevovat svět kolem nás!" si děti vyzkoušely nové tvůrčí techniky a prožily nevšední zážitky společně s rodiči, kamarády i sourozenci.
Děti také  poznávaly, zkoumaly objevovaly a získaly nové zkušenosti v pracovních činnostech, kde si osvojily základní pracovní dovednosti. Cílem projektu bylo hlavně motivovat rodiče i přátele školy ke spolupráci a sdílení nabízených aktivit společně s dětmi.
Projekt byl složený z cyklu celodenních projektových prožitkových činností, jako je průběžné pozorování vývoje ptáků i motýlů, tvoření fenologických deníků a poskytování námětů k poznávání přírody. Na jedné třídě děti pozorovaly mravenčí život a jejich hemžení v mraveništi, ačkoliv školní gelové mraveniště nedospělo k životu vhodným podmínkám.

     

 

V rámci společného jarního sázení "Maceškový svět vytvoří nám květ" jsme tentokrát vytvořily maceškový záhon ve tvaru sýkorky.

                  

Jednou součástí projektu jsme již tradičně oslavili také "Den Země" formou společného tvoření z předem připravených a nabízených materiálů a pomůcek. Letos si děti i někteří rodiče odnášeli veselou velrybu (z košíčků na mufinky), barevné korále (navlékané střídavě s kousky brček), hravé záložky podle vlastní fantazie a kdo si troufl, mohl vytvořit originální dětskou židli (barevné fantazie a tvary).

     

Velmi zajímavé bylo pozorování a prožívání proměny housenky přes kuklu v motýla a reálné setkání se všemi vývojovými stadii těchto křehkých tvorů.
Děti kreslily a vyráběly motýly při současném očekávání toho, jaký motýl se vylíhne.
Děti si motýly na špejlích braly i na školní zahradu, kde s nimi "létaly". 

V závěru školního roku jsme, kromě společných výprav do přírody a za poznáním, prožili na školní zahradě loučení s nejstaršími dětmi, které půjdou od září do 1. třídy základní školy. Konala se odpolední slavnost, kde byli pasováni předškoláci na školáky a všechny děti si měly možnost hravou formou vyzkoušet své dovednosti a znalosti nejen společně s rodiči, ale i indiány. Kromě zábavy bylo připraveno také občerstvení v podobě melounového překvapení a chlebového těsta pro opékání na ohni.
Projekt podpořily též další organizace, se kterými spolupracujeme (28. ZŠ Plzeň, ZOO a BZ Plzeň, Městská policie Plzeň, ČZU Praha, indiánská skupina Pšito Oyate) a zejména město Plzeň díky poskytnutí finanční dotace na výtvarný a pracovní materiál a služby.                 

     

                        

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail