Strážce zahrady

Letecké snímkování školy - naše školka okem letecké termovize

Zhruba v polovině loňského roku 2016 v Plzni rozběhlo sdružení ENVIC projekt věnující se problematice dobrého hospodaření se srážkovou vodou. Ve zkratce je jeho hlavním smyslem poukázat na to, že ve městech, kde je suchý a prašný vzduch a jejichž většinu ploch tvoří klasické střechy, zpevněné povrchy komunikací, parkovišť atp., se za dlouhých letních horkých dnů přehřívají a stávají se pro život nepříjemnými. Pak přichází druhý extrém, přívalové srážky, které se nemají kam vsáknout a bez užitku a často i se škodami mizí v jednotné kanalizaci. Cílem je tak hledat taková řešení, která umožní, aby se voda na co nejvíce místech ve městě mohla vsakovat a odpařovat skrze vegetaci. Tedy ideálně řešení taková, jejichž součástí je vegetace. Neboť tím, že vegetace odpařuje vodu, zvyšuje ve svém okolí vlhkost, čímž ho ochlazuje a zároveň se snižuje jeho prašnost. A každý to zná, že ve stínu stromu je lépe než pod slunečníkem a na trávě lépe než na dlažbě. A to právě díky zmiňované vlhkosti. Vlhkosti, která často, než se vůbec vlhkostí stane, mizí bez užitku v kanalizaci.

Jednou z prvních aktivit projektu bylo za horkých letních dnů letecké termovizní snímkování z velkých profesionálních dronů. Horké dny byly vybrány záměrně, aby rozdíly v teplotě, a tedy na fotografiích v barvě, byly co nejvýraznější.

 

Ke snímkování byly vybrány zejména městské školky a školy. Někde se snímkovaly velké plochy střech, kde se uvažuje o jejich rekonstrukci a uplatnění tzv. zelených neboli vegetačních střech, tedy střech v různé míře pokrytých substrátem s rostoucí vegetací. Jinde to bylo snímkování velkého vyasfaltovaného povrchu, kde by bylo možné asfalt zčásti nahradit vegetační dlažbou, kde je částečný prostor pro růst travního porostu a kde se tak alespoň část deště může vsáknout. V obou zmíněných příkladech tak bylo hlavním smyslem zachytit stávající, z hlediska hospodaření se srážkovou vodou a mikroklimatu nevyhovující stav a v ideálním případě snímkování zopakovat po případné rekonstrukci, která by danou situaci vylepšila. Současně to znamená mít snímky před a po dokončení úprav k porovnání, jak byla navržená opatření účinná.

V naší školce to ale bylo vlastně spíše naopak. Z některých jiných areálů snímky slouží jako podklad k tomu, co by šlo udělat lépe, některé snímky ukazují, jak se velké střechy a dlážděné plochy rozpalují a ohřívají tak i své okolí. Ale u nás...? Střechu sice zelenou nemáme, ale díky tomu, že je naše budova spíše na výšku, je střecha relativně malá a hlavně – máme spousty vzrostlé zeleně okolo, skoro žádné zpevněné povrchy a když, tak jej stíní naše pergola s vistárií. Snímky z naší školky jsou tak hlavně ukázkou, jak takováto skladba zeleně dětem v areálu školky vytváří příjemné mikroklima i za horkých, slunných a suchých letních dnů. Ale nejen nám přináší užitek. Příjemnější prostředí přináší i lidem v panelových domech okolo.

A co je na snímcích vlastně k vidění? U třech „žlutooranžových“ snímků je při pravém okraji stupnice zobrazující nejnižší a nejvyšší naměřenou teplotu. Nejtmavší barva – nejchladnější místa, nejsvětlejší barva – nejteplejší místa. Maxima a minima jsou pak křížkem s danou teplotou vyznačena i přímo ve fotografiích. Maximální naměřené teploty můžeme hledat na střeše budovy, které se pohybovaly okolo 60°C (na jiných lokalitách za obdobného počasí to bylo až 80°C). Nejnižší teploty, které jsou na letní období podezřele nízké a někdy jsou dokonce pod bodem mrazu, jsou takovou fyzikální hříčkou, kdy se zpravidla od lesklých povrchů odráží teplota vysoko z atmosféry. A to je třeba případ teplot zobrazených u naší venkovní sprchy. Nejzajímavější je ale porovnání teploty třeba z již zmíněné střechy – plně osluněné a teploty stromů, také plně osluněných. Zjistíme, že u stromů je právě díky odparu vody z listů teplota přibližně o polovinu, tedy cca o 30°C nižší. A když má strom vláhy dostatek, může to být až o 40°C. Na trávě stíněné stromem je pak rozdíl ještě výraznější. A jak už bylo psáno, není to jen o teplotě. Tím že je vzduch vlhčí, je méně prašný a lépe se v takovém prostředí dýchá, žije, hraje :-).

                  

 

Je tak štěstí, že naše zahrada je na zeleň tak bohatá, přináší příjemné prostředí nám, dětem, lidem v okolí a v konečném důsledku je přínosem pro celé město.

Letecké snímky pořídila Správa informačních technologií města Plzně  a celý projekt ve spolupráci s Komisí životního prostředí Rady města Plzně realizuje sdružení ENVIC za podpory Fondu životního prostředí města Plzně.

 Více informací k této problematice, příklady různých realizací od nás i ze zahraničí a další zajímavosti naleznete na stránkách sdružení ZDE.

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail