Strážce zahrady

Advent v přírodě

Děti se postupně od útlého věku přirozeně seznamují prostřednictvím rodinné výchovy se zvyky a obyčeji ( i svátky ), které jsou pro naši kulturu typické - rodiny je udržují dlouhodobě, každoročně se svátky a slavnosti opakují a děti vždy vítají společné prožívání a sdílení těchto období i zkoušení různých obyčejů, které se ke konkrétním svátkům vztahují.
Děti z  Motýlkové třídy prožily zajímavé dopoledne na školní zahradě s lektorkou společnosti "Ametyst" a sdílely zvyky, které a se vážou k 
adventnímu období a svátkům Vánoc.

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail