Strážce zahrady

Využití velké tělocvičny 28. ZŠ

Jsme rádi, že nám 28. ZŠ umožňuje využívat k hrám a pohybovým aktivitám velkou tělocvičnu, kde mají děti mnohem více prostoru a také možností vyzkoušet si cvičení na nářadí a s různým sportovním náčiním.
                      
6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail