Strážce zahrady

Plavání

Ve školním roce 2023/2024 se plavání uskuteční v 2. pololetí a zúčastní se ho děti předškolního věku.

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. 
PRO ÚČAST JE TŘEBA PŘINÉST POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE!

I v letošním školním roce se děti účastní předplaveckých kurzů v plaveckém bazénu na Slovanech.

Děti se v průběhu výuky naučí základním plaveckým dovednostem - nebát se vody, dýchat do vody, splývat s destičkou i bez destičky, trénovat kraulové nohy a v rámci her se i potápět (hledat a lovit různé předměty) a bez problémů se pohybovat ve vodě. Děti jsou rozdělené při výuce do dvou skupin - na "lišky" a "čápy" (podle individuálních pokroků).

Každé dítě musí mít od lékaře potvrzení, že může tento kurz absolvovat.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail