Strážce zahrady

Plavání

Plavání předškoláků od února 2022 (přednost mají mít v případě možnosti využití bazénů děti z 1. stupňů základních škol – v rámci povinné výuky)

I v letošním školním roce se nejstarší děti účastní předplaveckých kurzů. Od února 2022 budou jezdit pravidelně do plaveckého bazénu na Slovanech.

Děti se v průběhu výuky naučí základním plaveckým dovednostem - nebát se vody, dýchat do vody, splývat s destičkou i bez destičky, trénovat kraulové nohy a v rámci her se i potápět (hledat a lovit různé předměty) a bez problémů se pohybovat ve vodě. Děti jsou rozdělené při výuce do dvou skupin - na "lišky" a "čápy" (podle individuálních pokroků).

Každé dítě musí mít od lékaře potvrzení, že může tento kurz absolvovat.
Přihlášené děti budou jezdit celé 2. pololetí (únor - červen).

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail