Strážce zahrady

Plavání

V prvním pololetí školního roku 2022/2023 se plaveckého kurzu zúčastní Srdíčková třída. Ve druhém pololetí by měly na kurz dojíždět předškolní děti z Sluníčkové a Kvítečkové třídy.

I v letošním školním roce se děti účastní předplaveckých kurzů v plaveckém bazénu na Slovanech.

Děti se v průběhu výuky naučí základním plaveckým dovednostem - nebát se vody, dýchat do vody, splývat s destičkou i bez destičky, trénovat kraulové nohy a v rámci her se i potápět (hledat a lovit různé předměty) a bez problémů se pohybovat ve vodě. Děti jsou rozdělené při výuce do dvou skupin - na "lišky" a "čápy" (podle individuálních pokroků).

Každé dítě musí mít od lékaře potvrzení, že může tento kurz absolvovat.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail