Strážce zahrady

Interaktivní tabule

V učebně je umístěna interaktivní tabule, kterou také využíváme při práci s dětmi. Už nejmenší děti se s ní seznamují při sledování krátkých pohádek nebo při hrách s obrázky (posouvání, změna velikosti, třídění, ...).

 

Starší děti mohou kreslit, dokreslovat, nebo jinak upravovat obrázky, hrát didaktické hry a plnit didaktické úkoly, třídit a spojovat obrázky s určitou vlastností, vyhledávat logicky správné odpovědi (obrázkové), sledovat příběhy k probíraným tématům, domýšlet zhlédnuté příběhy a vyzkoušet si práci s počítačem.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail