Strážce zahrady

Infrasauna

V interiéru naší školy máme i infrasaunu s malým prostorem, kde se děti převlékají.

Infrasaunu navštěvují děti s učitelkou po předchozí dohodě s rodiči. Pokud rodiče chtějí, aby jejich dítě saunu využívalo, musí přinést potvrzení od lékaře, že s tím souhlasí.

Děti chodí do sauny ve skupinkách maximálně po osmi podle časových a organizačních možností tříd. Každá třída má vyhrazeno pro využití infrasauny jedno dopoledne v týdnu, nebo se učitelky domluví podle potřeby.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail