Strážce zahrady

Dopravní hřiště

Součástí venkovních prostor školy je i dopravní hřiště s vodorovným i svislým  značením a světelnou signalizací. V období od března do října mohou děti dopravní hřiště využívat denně. Na hřišti jezdí buď na koloběžkách nebo odrážedlech, které jsou majetkem školy, nebo si přivezou vlastní z domova. Koloběžky ukládáme do dřevěného domku, který je na pozemku dopravního hřiště.Starší děti jezdí na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň, učí se znát základní dopravní předpisy a pravidla bezpečnosti dopravního provozu. Získávájí body za své znalosti i dodržování těchto pravidel při jízdě a na konci docházky do mateřské školy získávájí průkazy Malého řidiče.Několikrát v průběhu školního roku otevíráme dopravní hřiště i pro veřejnost, ať už při školních akcích, či různých oslavách. Vždy však za přítomnosti Městské policie, jejíž členové oceňují znalosti dětí malými odměnami.Naše dopravní hřiště využívají také další základní a mateřské školy. 


6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail