Strážce zahrady

Angličtina

 
Angličtina je zařazena v běžném vzdělávání v rámci dopoledních i odpoledních aktivit dětí formou seznamování se slovní zásobou, základními frázemi (pozdravy, představení, seznámení), řadou čísel 1 - 10 a slovesy charakterizujícími pohyb v rámci pohybových aktivit.

Stěžejně probíhá při aktivitách s předškoláky, ale postupné seznamování probíhá už i s dětmi mladšího věku.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail