Strážce zahrady

Platby ve školním roce 2018-2019

ŠKOLNÉ

Na měsíc červenec a srpen nezasílejte školné - zrušte trvalé příkazy!

Od září 2018 zadejte nový trvalý příkaz na měsíční platbu školného na období 9/2018 - 6/2019 ve výši 420,-Kč/měsíc, plaťte vždy k 10. každého měsíce.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí při nástupu k docházce 1. den, případně (pokud dítě nenastoupí 3. 9. 2018) ve středu 5. 9. 2018 bude sděleno hospodářkou školy (osobně, či telefonicky).

DĚTI   PŘEDŠKOLNÍHO   VĚKU, které k 31. 8. 2019 dovrší 6 let a starší ŠKOLNÉ NEPLATÍ !

ČÍSLO ÚČTU JE: 54433311/0100

 

STRAVNÉ

Do 10. 9. 2018 zašlete  ZÁLOHU   NA   STRAVNÉ  na účet školní jídelny ve výši 1 000,-Kč.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky. VS nově nastupujících dětí se jejich rodiče dozvědí při nástupu k docházce 1. den, případně (pokud dítě nenastoupí 3. 9. 2018) ve středu 5. 9. 2018 bude sděleno hospodářkou školy (osobně, či telefonicky).

ČÍSLO ÚČTU JE: 10932311/0100

Cena stravného za dítě/1 den v MŠ: strávník 3 - 6 let celkem 34,- Kč, strávník 7 - 10 let celkem 38,- Kč.

Vyúčtování stravného za červen 2019 bude zasláno na účty rodičů nejpozději do konce měsíce srpna 2019.

 

PLAVÁNÍ

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) za 2.pololetí ve školním roce 2018/2019 bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. Konečný počet dětí bude upřesněn do konce ledna 2019 a rodičům sdělíme potřebné informace na třídní schůzce. PŘED PRVNÍ LEKCÍ JE TŘEBA PŘINÉST POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE!

Platbu zasílejte na účet MŠ 54433311/0100 nejpozději do 22. 2. 2019, V.S. je číslo přiřazené Vašemu dítěti hospodářkou školy.

Platba je nevratná.

 

ANGLIČTINA

Cena kurzu Angličtina hrou na školní rok 2018/2019 bude upřesněna v září, informace k zahájení a průběhu tohoto kurzu se dozvíte na třídních schůzkách.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail