Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

   

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy
je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského
obvodu Plzeň 4

 

 Upozorňujeme, že v pátek 29. října 2021 bude mateřská škola UZAVŘENA (po dohodě se zřizovatelem).
Budeme se na Vás těšit v pondělí 1. listopadu.

Vážení rodiče, milé děti,
týden úsměvů je za námi, Vaše sluníčka nám vyzdobila chodbu naší školy (sami si můžete prohlédnout a potěšit se výrobky dětí)
a my už se těšíme na nový tematicky zaměřený týden

(sledujte informace v budově školy - mezipatro schodiště)


V budově školy jsou dodržována aktuálně platná vládní nařízení.
Žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali s respirátory.

Zaměstnanci školy

 

 UPOZORNĚNÍ

Opatření s účinností od 9. 7. 2021 stanovuje povinnosti při návratu ze zahraničí na území ČR. Rozlišuje přitom, zda dochází k návratu ze země s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým, nebo extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Vzdělávací instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let po dobu 7 dnů, jde-li o návrat ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, a po dobu 10 dnů, jde-li o návrat ze země s extrémním rizikem nákazy. Oproti tomu platí povinnost zákonného zástupce dítěte informovat vzdělávací instituci o cestách do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem přesahujících 12 hodin a v případě sousední země přesahující 24 hodin.

Děkujeme za Vaši součinnost.

 

 

 


 

 


6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail