Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy
je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského
obvodu Plzeň 4

 Mikulášská výprava do ZOO Plzeň
Na Mikuláše 6.12. se dopoledne vypravíme do ZOO, abychom i zvířátkům přivezli nadílku v podobě sbírky plodů, ovoce a zeleniny.
Sbírka bude probíhat ve vestibulu školy od 1.12.2022.
Doprava bude hrazena MŠ, vstupné rodiče uhradí u svých třídních učitelek.
Budeme se těšit na poznání, jak zvířátka a drobní živočichové
tráví zimní období v ZOO.
Nosál červený | Zoo Olomouc - Svatý Kopeček

 

 

 

Vážení rodiče,
v sekci Informace pro rodiče naleznete odkaz na distanční vzdělávání, který zveřejňuje město Plzeň a naše škola na něj taktéž přispívá svými nápady.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail