Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Oficiální informační server města PlzněZřizovatelem školy je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4Městský obvod Plzeň 4

veškeré aktuální informace k zápisům do mateřské školy najdete zde 

Vážení rodiče, vzhledem k přerušení provozu naší mateřské školy se upravuje výše úplaty za předškolní vzdělávání vašich dětí ...

Vážení rodiče
pokud by Vaše dítě chtělo nakreslit obrázek jako pozdrav pro kamarády z MŠ, rádi ho budeme sdílet na našich stránkách - prosím zašlete obrázek na e-mailovou adresu
reditelka@ms6.plzen-edu.cz ve formátu jpg. Zasláním obrázku zároveň vyjadřujete souhlas s  jeho zveřejněním (pokud budete souhlasit se zveřejněním jména dítěte, potom napište, že také souhlasíte).

Vážení rodiče
pokud byste chtěli využít námět na aktivitu dítěte (samozřejmě upravenou pro věk a možnosti dítěte - je nastaveno pro předškoláky), zkuste jít s námi pohádkou..., nebo si zahrát jarní pexeso, povídat si o pejskovi a kočičce, pokračovat v zachraňování princezny...

Milé děti, vážení rodiče,
i když teď nemůžeme pozorovat, co se děje na naší školní zahradě v reálném prostředí, věřte, že příroda se jarně probouzí a v naší budce už se zabydlují sýkorky. Můžeme je "společně" pozorovat na ptacionline.cz, povídat si o tom, co vidíme a třeba něco z toho i nakreslit... 
A pokud si ještě pamatujete, co všechno je možné na naší zahradě vidět a namalujete nám to, udělá nám to velikou radost
(prosíme posílejte na reditelka@ms6.plzen-edu.cz)

 • Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy
  od 12. března 2020
   
  Vážení rodiče,
  dne 10. 3. 2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se s účinností od 11. 3. 2020 uzavřely všechny základní, střední a vyšší odborné školy v Plzni. Toto rozhodnutí se mateřských škol primárně netýká, ale v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 ve světě i v ČR, považujeme za systémové, aby stejné opatření bylo přijato i vůči dětem v mateřských školách. Druh školy není v této situaci rozhodujícím kritériem. Je pro nás velice důležité minimalizovat riziko přenosu onemocnění vzhledem ke kumulaci osob. Množství dětí ve třídě základní nebo mateřské školy je srovnatelné, věkový rozdíl mezi dětmi a žáky je mnohdy minimální.
  S ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci a po projednání se zřizovatelem - Městským obvodem Plzeň 4 i Magistrátem města Plzně jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 12. března na dobu neurčitou.
  O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.
  Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.

  Martina Baníková
  ředitelka 6. mateřské školy Plzeň, Republikánská 25, příspěvkové organizace

  další informace na https://www.plzen.eu/

 • Den otevřených dveří v naší mateřské škole
  informace naleznete
  zde 

I v letošním školním roce s námi můžete v přímém přenosu sledovat "zázraky přírody" přenášené z chytré ptačí budky z naší školní zahrady. Pokud budete mít chuť si s dětmi o tom, co se v budce děje, povídat a třeba nakreslit i nějaké obrázky (starší děti vytvořit i deník z průběhu hnízdění), můžete vaše výtvory přinést do konce května do naší školy a my všechny dětské práce vystavíme jako součást oslav Dne dětí na naší zahradě a vyhodnotíme. 

Sledujte od března na www.ptacionline.cz(nebo denně přímo v budově školy) a nechte se okouzlit možností pohledu do domova sýkorek a dozvědět se tak o nich mnohem více, než co jste se kdy naučili ve škole. Ve školním roce 2018/2019 máme štěstí, že hnízdění sýkorek můžeme sledovat v přímém přenosu ještě jednou - v budce probíhá tzv. "druhé hnízdění". Podpořme děti v zájmu o dění kolem sebe.                    

 •  Směrnici k vyzvedávání dětí z MŠ naleznete zde. 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail